Ścieżka nawigacji

Agencje UE muszą iść z duchem czasu - 11/03/2008

Siedziba Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) w Lizbonie

Unijne agencje, które odgrywają pierwszorzędną rolę w systemie instytucji unijnych, muszą dostosować się do nowych potrzeb i wyzwań. 

Agencje UE, które ustanawiano w miarę jak UE stawała przed coraz to nowymi wyzwaniami, są ewidentnym dowodem na to, że Unia stara się być na bieżąco z problemami państw członkowskich i ich obywateli.

Działalność agencji polega przede wszystkim na wspieraniu uczestników procesu decyzyjnego w zadaniach natury prawnej, technicznej oraz naukowej.

Począwszy od zdrowia, poprzez politykę zagraniczną, a kończąc na sprawach socjalnych agencje UE przejawiają aktywność w niemalże wszystkich obszarach działalności Unii.

Można je podzielić na cztery kategorie: dwie pierwsze to agencje wykonawcze, a dwie pozostałe − agencje wspólnotowe, czyli pełniące „tradycyjną” rolę regulacyjną.

W gestii agencji wykonawczych, których jest w sumie sześć, od 2002 r. leży zarządzanie różnymi programami wspólnotowymi.

Agencje wspólnotowe, których jest w tej chwili 29, powołano do życia z myślą o konkretnych potrzebach − jak w przypadku Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), która powstała w roku 2007 na mocy rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych (REACH).

Różnorodność agencji wspólnotowych, zarówno pod względem statusu prawnego, jak i siedziby, jest szczególnie widoczna na tle dość jednorodnych ze względu na swoją rolę i status agencji wykonawczych. Z punktu widzenia zarządzania ta różnorodność agencji wspólnotowych oraz brak jednolitych ram działania jest dużym mankamentem.

Debata w sprawie agencji wykonawczych trwa nie od dziś. Już w 2005 roku warunki tworzenia i funkcjonowania agencji oraz sprawowania nad nimi nadzoru były tematem projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego, które jednak nie zostało doprowadzone do końca.

Komisja ponownie wzywa Parlament Europejski i Radę do stworzenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, co pozwoliłoby pchnąć debatę na temat agencji na nowe tory.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki