Kruimelpad

Goed bestuur is ook een zaak van de Europese agentschappen - 11/03/2008

Gebouw van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) in Lissabon, Portugal

De Europese agentschappen zijn spelers van belang geworden in het Europese politieke landschap. Maar ook zij moeten met hun tijd meegaan. 

Voor allerlei zaken die de Europeanen na aan het hart liggen, zijn in de loop der jaren Europese agentschappen opgericht. En langzamerhand komen die agentschappen voor nieuwe uitdagingen te staan.

Hun belangrijkste taak is alle partijen in de besluitvorming te helpen bij juridische, technische en zelfs wetenschappelijke werkzaamheden.

Van volksgezondheid via sociale zaken tot buitenlandse betrekkingen: op praktisch alle werkterreinen van de EU zijn Europese agentschappen actief.

Er zijn vier grote categorieën, waarvan de uitvoerende Malti (mt) en de traditionele of communautaire agentschappen de belangrijkste zijn.

De uitvoerende, zes in totaal, zijn sinds 2002 belast met het beheer van een of meer EU-programma's.

De 29 communautaire agentschappen zijn er gekomen om zeer specifiek werk te doen, zoals bijvoorbeeld het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), dat in 2007 is opgericht naar aanleiding van de REACH-verordening.

Anders dan bij de uitvoerende agentschappen is de diversiteit onder de communautaire agentschappen enorm, niet alleen qua rechtsvormen en vestigingsplaatsen, maar ook wat hun rol en statuut betreft. Helaas is inmiddels gebleken dat die verscheidenheid, en vooral het gebrek aan een gemeenschappelijke aanpak, goed bestuur erg bemoeilijken.

Over de agentschappen wordt al langer gedebatteerd. Al in 2005 wilden de instellingen afspraken maken over hoe zij dergelijke organen zouden moeten oprichten, beheren en controleren, maar tot het akkoord is het nooit gekomen.

Daarom pleit de Commissie nu bij de Raad en het Parlement voor de oprichting van een interinstitutionele werkgroep die dit debat een nieuw elan kan geven.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links