Navigācijas ceļš

Eiropas aģentūras – kopīgās pārvaldes dažādi dalībnieki - 11/03/2008

Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) ēka Lisabonā (Portugāle)

ES aģentūrām ir vajadzīgs atbilstošs regulējums, lai varētu īstenot savus nozīmīgos uzdevumus lēmumu pieņemšanas procesā. 

Eiropas aģentūras, kas simbolizē Eiropas Savienības (ES) vēlmi tuvināties dalībvalstu pilsoņiem un to raizēm, ir attīstījušās laika gaitā un līdz ar jauniem izaicinājumiem.

To galvenais uzdevums ir palīdzēt ES institūcijām pieņemt pareizos lēmumus, sniedzot juridisku, tehnisku un pat zinātnisku atbalstu.

Eiropas aģentūras palīdz un iesaistās gandrīz visās ES darbības jomās – no veselības aizsardzības un sociālās politikas līdz ārpolitikai un drošības politikai.

Tās grupē četrās galvenajās kategorijās, un svarīgākās no tām ir "izpildaģentūras" un "Kopienas aģentūras". Sešas izpildaģentūras no 2002. gada palīdz pārvaldīt ES programmas kādā konkrētā jomā. Savukārt Kopienas aģentūras (šobrīd kopā 29 aģentūras) izveidoja specifiskām vajadzībām atsevišķās politikas jomās. Labs piemērs ir Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA), ko 2007. gadā izveidoja, īstenojot tiesisko regulējumu REACH bīstamo ķīmisko vielu jomā.

Kopienas aģentūras atrodas visā Eiropā. Tām ir dažādi uzdevumi, un savā darbībā tās vadās pēc pašu pieņemtiem noteikumiem. Šī dažādība un kopīga tiesiskā regulējuma neesamība ir būtisks trūkums pārvaldes jomā.

Diskusijas par reformu risinās nu jau kādu laiku. 2005. gadā izstrādāja jaunus noteikumus par aģentūru izveidi, pārvaldi un pārraudzību, tomēr galīgo vienošanos starp institūcijām nepanāca.

Eiropas Komisija plāno atsākt šīs diskusijas un vēlas izveidot jaunu darba grupu kopā ar ES Parlamentu un Padomi, lai rosinātu uz diskusiju.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites