Naršymo kelias

Europos agentūros – gausios bendro valdymo talkininkės - 11/03/2008

Europos saugios jūrų laivybos agentūros (EMSA) pastatas Lisabonoje (Portugalija)

Europos agentūros, nepamainomos institucijų sistemos dalyvės, turi žengti į kitą vystymosi etapą. 

Europos Sąjungos agentūros, ES valios iš pirmų lūpų išgirsti piliečių ir valstybių narių rūpesčius simbolis, pasiekė tokį vystymosi etapą, kuriame į pirmąjį planą iškyla nauji klausimai.

Savo veikla jos iš esmės siekia padėti sprendimų priėmimo proceso dalyviams atlikti teisines, technines ar net mokslines užduotis.

Europos Sąjungos agentūros veikia praktiškai visose ES kompetencijos srityse: nuo sveikatos priežiūros iki užsienio ryšių, nepamirštant ir socialinės politikos.

Jos skirstomos į keturias dideles kategorijas, iš kurių dvi svarbiausios yra vykdomosios ir Bendrijos – vadinamosios „reglamentavimo“ ar „tradicinės“ agentūros.

Vykdomosioms agentūroms, kurių yra šešios, nuo 2002 m. pavesta valdyti vieną ar kelias ES vykdomas Bendrijos programas.

Bendrijos agentūros (dabar jų yra 29) sukurtos siekiant patenkinti konkrečius poreikius, pavyzdžiui, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) sukurta 2007 m. įgyvendinant cheminių medžiagų teisės aktų paketą REACH.

Bendrijos agentūros išsibarsčiusios po visą Europą, o turimomis galiomis ir valdymo būdais viena nuo kitos jos skiriasi daug labiau nei vykdomosios agentūros. Šis padrikumas ir bendrų veiklos nuostatų nebuvimas labai apsunkina valdymą.

Dėl ES agentūrų ginčijamasi jau senokai. 2005 m. pateiktas institucijų susitarimo dėl agentūrų steigimo, veiklos ir kontrolės projektas, bet jis nebuvo patvirtintas.

Europos Komisija iš naujo ragina Europos Parlamentą ir Tarybą sudaryti institucijų darbo grupę, kad šioms diskusijoms būtų suteiktas naujas impulsas.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos