Cosán nascleanúna

Na gníomhaireachtaí AE: a lán aisteoirí i gcomhrialáil - 11/03/2008

Foirgneamh EMSA i Liospóin (an Phortaingéil)

Tá géarghá leis na gníomhaireachtaí AE ach ní mór dóibh forbairt  i gcóimheas lena ról tábhachtach.    

Siombail de thoil an Aontais Eorpaigh bheith cóngarach do na nithe is  suim lena saoránaigh agus lena Bhallstáit  is ea na gníomhaireachtaí AE.  De réir mar a tháinig ceisteanna nua chun tosaigh is ea a d'fhorbair siad. 

Cabhrú agus tacú le lucht déanta cinntí ina gcúraimí dlíthiúla, teicniúla nó fiú eolaíochta is bunchuspóir leo. 

Baineann siad le beagnach gach réimse de ghníomhaíocht an AE, ón sláinte go dtí beartas gnóthaí eachtracha nó beartas sóisialta. 

Tá siad roinnte ina gceithre mhórchatagóir, ina measc an dá phríomhcheann:  na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin agus na gníomhaireachtaí comhphobail, nó "rialaithe" nó "traidisiúnta". 

Sé cinn de ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin atá ann, agus ó 2002 bíonn siad ag plé bainistíocht ar chláracha éagsúla comhphobail an AE.

Cruthaíodh na gníomhaireachtaí comhphobail (29 faoi láthair) chun freagairt do ghánna ar leith, mar shampla, an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA), a bunaíodh i 2007 de bharr rialacháin REACH.

Tá codarsnacht idir éagsúlacht mhór, idir thíreolaíoch is dhlíthiúil, na ngníomhaireachtaí comhphobail agus agus aonchineálacht na ngníomhaireachtaí feidhmiúcháin, ó thaobh a rólanna agus ó thaobh a rialacha. Bac mór rialála is ea an ilchineálacht seo agus an easpa comhchreatlaigh feidhmiúcháin. 

Ní hinniu ná inné a thosaigh an plé faoi na gníomhaireachtaí.  I  2005 bhí dréacht-chomhaontú ann faoi na coinníollacha chun gníomhaireachtaí a chruthú, a chur ag feidhmiú agus a rialú, ach níor baineadh amach aontú na bhforas faoi. 

Tá an Coimisiún anois ag iarraidh ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gComhairle meitheal nua idir-fhorais a bhunú chun dlús a chur leis an bplé seo. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links