Navigointipolku

EU:n erillisvirastot mukana yhteisessä toiminnassa - 11/03/2008

Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) rakennus Lissabonissa

EU:n toimielimiin kuuluvat erillisvirastot ovat uusien kehityshaasteiden edessä. 

EU:n erillisvirastot sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, ja ne tarjoavat asiantuntemusta koko EU:lle tärkeillä aloilla terveys- ja sosiaalipolitiikasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Niiden keskeinen tehtävä on antaa päätöksentekijöille juridista, teknistä ja tieteellistä apua.

Erillisvirastoja on neljää tyyppiä, joista kaksi tärkeintä ovat  toimeenpanovirastot ja yhteisön hajautetut erillisvirastot eli yhteisön virastot.

Ensimmäiset toimeenpanovirastot perustettiin vuonna 2002. Nykyisin niitä on kuusi, ja kukin niistä vastaa yhden tai useamman EU:n toimintaohjelman hallinnosta.

Yhteisön hajautettuja erillisvirastoja on puolestaan 29, ja ne on perustettu vastaamaan erityistarpeisiin kuten esimerkiksi Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Helsinkiin vuonna 2007 REACH-asetuksen voimaantulon yhteydessä.

Toimeenpanovirastoilla on keskenään samantyyppinen tehtäväkenttä ja samanlaiset toimintatavat. Maantieteellisesti hyvin eri puolille EU:ta hajautettujen yhteisön erillisvirastojen oikeudellinen asema on sen sijaan sangen vaihteleva. Tämä epäyhtenäisyys ja yhteisen toimintakehyksen puute vaikeuttaa hallintoa huomattavasti.

Erillisvirastojen asemaa on pohdittu jo pitkään. Vuonna 2005 tehtiin ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi toimeenpanovirastojen perustamisesta, toiminnasta ja valvonnasta, mutta itse sopimusta ei tehty.

Komissio haluaakin perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa uuden toimielinten välisen työryhmän vauhdittamaan keskustelua.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä