Navigatsioonitee

ELi ametid on osa ühisest juhtimisest - 11/03/2008

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti hoone Lissabonis (Portugal)

Euroopa Liidu institutsioonidega koostööd tegevad ELi ametid peavad ajaga kaasas käima. 

Euroopa Liidu kodanike ja liikmesriikidega koostöö sümboliks olevad ELi ametid on arenenud sedamööda, mil määral on tekkinud uusi küsimusi.

Nende tegevuse põhieesmärk on aidata otsusetegijaid juriidiliste, tehniliste ja isegi teaduslike ülesannete puhul.

Ametid tegutsevad peaaegu kõigis ELi tegevusvaldkondades, alates tervishoiust kuni sotsiaalpoliitiliste ja välisküsimusteni.

ELi ametid jagunevad nelja põhikategooriasse, kaks põhilist neist on rakendusametid Malti (mt) ja ühenduse ametid.

Kuus rakendusametit tegelevad alates 2002. aastast ELi mitme programmi haldusega.

29 ühenduse ametit on asutatud eriküsimustega tegelemiseks. Näiteks Euroopa Kemikaaliamet asutati 2007. aastal kemikaalide määruse REACH raames.

Ühenduse ametite geograafiline ja juriidiline mitmekülgsus vastandub ülesannete ja eeskirjade poolest rakendusametite ühtsusega. Selline mitmekülgsus ja ühiste tegevuseeskirjade puudumine on haldamisel oluline puudus.

Ametite üle peetav vaidlus on kestnud juba kaua aega. 2005. aastal käsitleti ametite asutamist, tegevust ja kontrolli kokkuleppe eelnõus, mida hiljem ei sõlmitudki.

Komisjon palub Euroopa parlamendil ja nõukogul asutada institutsioonide töörühm, et jätkata poolelijäänud arutelu.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad