Διαδρομή πλοήγησης

Μείζων ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών στην κοινή διακυβέρνηση - 11/03/2008

Το κτίριο του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA) στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας

Αδιαμφισβήτητοι παράγοντες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί πρέπει να αποκτήσουν ισχυρό πλαίσιο λειτουργίας. 

Σύμβολα της βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κοντά στους πολίτες και στα κράτη μέλη της, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν πλέον αναπτυχθεί πολύ και παρεμβαίνουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ, από την υγεία και τις εξωτερικές σχέσεις μέχρι την κοινωνική πολιτική κ.λπ..

Έργο τους είναι να βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις στον νομοθετικό, τον τεχνικό ή και τον επιστημονικό τομέα.

Διαιρούνται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, από τις οποίες οι δύο κυριότερες είναι οι εκτελεστικοί Malti (mt) και οι κοινοτικοί οργανισμοί. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί είναι έξι και από το 2002 ασχολούνται με τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων κοινοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Οι κοινοτικοί οργανισμοί (29 τη στιγμή αυτή) δημιουργήθηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες όπως, ο ευρωπαϊκός οργανισμός χημικών προϊόντων (ECHA) που συστάθηκε το 2007 στο πλαίσιο του κανονισμού REACH για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι οργανισμοί αυτοί είναι διασπαρμένοι σε όλη την Ευρώπη και διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους όσον αφορά το έργο τους ή τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η έλλειψη ομοιογένειας και κοινού πλαισίου λειτουργίας αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα στο πλαίσιο της κοινής διακυβέρνησης.

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των εκτελεστικών οργανισμών δεν είναι καινούργια. Ήδη το 2005, είχε εκπονηθεί νέο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τους όρους σύστασης, λειτουργίας και ελέγχου τους, που όμως δεν εγκρίθηκε.  

Η Επιτροπή ζητά για μια ακόμη φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη συγκρότηση μιας διοργανικής ομάδας εργασίας ώστε να ξεκινήσει από την αρχή η συζήτηση αυτή.   

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι