Sti

Agenturerne – vigtige medspillere i EU-systemet - 11/03/2008

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed i Lissabon (Portugal)

EU's agenturer skal have rammer, der svarer til deres rolle i beslutningsprocessen.

EU's agenturer blev oprettet for at tage de nye udfordringer op, der optager europæerne og medlemslandene – fra sundheds- og socialpolitik til udenrigs- og sikkerhedspolitik. De hjælper EU-institutionerne med at træffe de rigtige afgørelser ved at yde juridisk, teknisk og videnskabelig bistand.

Nogle agenturer – de seks såkaldte forvaltningsorganer – har siden 2002 hjulpet med at forvalte et eller flere EU-programmer på et bestemt område. Andre – de 29 såkaldte fællesskabsagenturer – blev oprettet for at udføre en specifik opgave. Et godt eksempel er Det Europæiske Kemikalieagentur, der blev oprettet i 2007 med REACH-forordningen om kemikalier.

Modsat forvaltningsorganerne er fællesskabsagenturerne indbyrdes meget forskellige – de er fordelt over hele EU og har egne opgaver og vedtægter. Disse forskelle og mangelen på ensartede rammer gør det svært at sikre en god forvaltning.

Debatten om reform er ikke ny. Allerede i 2005 forsøgte institutionerne – forgæves – at blive enige om en ny aftale om betingelserne for oprettelse af agenturerne, deres funktion og kontrollen med dem.

Kommissionen foreslår derfor Europa-Parlamentet og Rådet, at der nedsættes en arbejdsgruppe for at genoplive debatten.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links