Cesta

Debata o úloze evropských agentur znovu na pořadu dne - 11/03/2008

Budova Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) v Lisabonu.

Evropské agentury, které jsou nezbytnou součástí systému evropských orgánů, se musí dále vyvíjet. 

Evropské agentury, prostřednictvím kterých se chce Evropská unie co nejblíže přiblížit občanům a členských státům, se vyvíjejí, aby mohly čelit novým výzvám.

Jejich hlavním úkolem je napomáhat tvůrcům politiky v právních, technických a vědeckých otázkách.

Se svým zaměřením na různé oblasti, od zdraví přes sociální politiku až po vnější vztahy, zasahují do téměř všech oblastí činnosti EU.

Rozdělují se do čtyř kategorií, přičemž nejdůležitější z nich jsou výkonné agentury a agentury Společenství.

Výkonné agentury, kterých je v současné době šest, jsou od roku 2002 pověřeny správou různých programů EU.

Agentury Společenství, jichž je v současné době 29, byly vytvořeny proto, aby reagovaly na konkrétní potřeby. Tak tomu bylo například v případě Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), jež byla založena v roce 2007 v rámci nařízení REACH.

Značná zeměpisná i právní rozmanitost těchto agentur kontrastuje s jednotností výkonných agentur, pokud jde o jejich úlohu a pravomoci. Uvedená rozmanitost a absence společného rámce agentur Společenství představuje nevýhodu, pokud jde o správu.

Debata o evropských agenturách není ničím novým. Již v roce 2005 byly podmínky vytváření, fungování a kontroly agentur předmětem návrhu interinstitucionální dohody, který dosud nebyl schválen.

Komise proto znovu vybízí Evropský parlament a Radu k vytvoření interinstitucionální pracovní skupiny, která by tuto debatu oživila.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy