Навигационна пътека

Европейските агенции – активни участници в управлението - 11/03/2008

Сградата на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) в Лисабон (Португалия)

Европейските агенции са неразделна част от институционалната структура на Съюза, но трябва да се развият. 

Европейските агенции са символ на решимостта на Европейския съюз (ЕС) да споделя грижите на своите граждани и държави-членки и се множат с появяването на нови и нови предизвикателства.

Агенциите предоставят юридическа, техническа и научна помощ на европейските законодатели в почти всички сфери на дейност на ЕС – здравеопазване, социална политика, външни отношения…

Шестте изпълнителни агенции помагат при управлението на определени програми на ЕС, а агенциите на Общността (понастоящем 29) се създават в отговор на специфични нужди, като например Европейската агенция по химикалите (ECHA), създадена през 2007 г., за да координира регистрирането и оценката на химични вещества в съответствие с регламента REACH.

За разлика от еднородните изпълнителни агенции, агенциите на Общността са пръснати из цяла Европа и са лишени от общ правен статут, а това силно затруднява управлението им.

През 2005 г. бе направен неуспешен опит за уеднаквяване на условията за създаване, функциониране и контрол на тези агенции.

Днес Комисията отправя нов призив към Европейския парламент и Съвета за организиране на работна група за решаване на въпроса.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки