Sökväg

Konsumenterna i EU allt nöjdare - 12/08/2014

Livlig shoppinggata i Madrid © EU

Nya siffror visar på bättre villkor för kunderna på alla marknader i EU, även om det finns en del problem med tjänste- och energisektorn.

De flesta i EU är nöjda med varumarknaderna enligt den senaste resultattavlan för konsumentmarknaderna English (en) – den tionde i ordningen. Även de sektorer som de senaste åren fått sämst betyg – som bilbranschen och tågtjänster – har förbättrats. Kunderna är fortfarande minst nöjda med banktjänsterna, och marknaderna för bolån och investeringsprodukter får allra sämst betyg.

Kommissionen undersöker hundratals produkter och tjänster på52 olika konsumentmarknader. Konsumenter i hela EU får betygsätta dem efter priser, problem och klagomål, förtroende för företagen och hur nöjda de är.

Årets resultattavla lyfter fram tre problemområden:

  • Banktjänster
  • Energimarknaden
  • Telekombranschen

Allmännyttiga tjänster (som el, gas och vatten), bränslepriser och marknaderna för begagnade bilar måste också förbättras.

Tjänstemarknaderna fortsätter att ge konsumenterna mer huvudvärk än varumarknaderna. Vissa av dem har väldigt krångliga villkor och gör det medvetet svårt för kunderna att välja det bästa avtalet.

Det finns också regionala skillnader i hur nöjda kunderna är. I de länder som varit med i EU länge är man nöjdare med detaljhandeln och biltjänster, medan man i de nyare EU-länderna är nöjdare med telekomtjänster.

Vad händer nu?

EU:s initiativ för att förbättra konsumenternas villkor i de sämsta sektorerna omfattar

  • nya regler om betalkontonoch investeringsprodukter för vanliga kunder
  • initiativet om en uppkopplad kontinent Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • åtgärder för att energierbjudanden och elräkningar ska bli tydligare.

Kommissionen ska också göra två djupstudier:

  • En marknadsstudie om elmarknaden som ska jämföra aktuella förhållanden med 2010 och undersöka effekterna av EU:s tredje energipaket DeutschEnglishfrançais.
  • En beteendeundersökning som ska hjälpa konsumenterna att bättre förstå avtalsvillkoren.

En färsk studie om bränslepriser för fordon visar att priserna kan ändras flera gånger om dagen i vissa länder. Men särskilda webbplatser för prisjämförelser och nya regler för prissättning har i flera länder bidragit till att öka insynen och sänka priserna.

Problemen på marknaden för begagnade bilar studeras också närmare för att få en bättre översikt över problemen och hitta lösningar.

Pressmeddelande – Allt bättre marknadsvillkor för konsumenterna

Faktablad – 10:e resultattavlan för konsumentmarknaderna pdf - 539 KB [539 KB] English (en)

Marknadsövervakning English (en)

Konsument i EU English (en)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar