Cosán nascleanúna

Feabhas ar an gcaoi a bhfuil ag éirí leis an margadh tomhaltais san Eoraip - 12/08/2014

Sráid ghnóthach siopadóireachta i Maidrid © AE

Léiríonn figiúirí nua go bhfuil feabhas ar na dálaí ar gach margadh san Eoraip, ach tá earnáil na seirbhísí agus earnáil an fhuinnimh ina gcúis imní.

Tá an chuid is mó de mhuintir na hEorpa sásta le margaí na n-earraí, de réir an eagráin is deireanaí den Scórchlár Margaí Tomhaltais san AE English (en) – scórchlár bliantúil agus an deichiú ceann go dtí seo. Tháinig feabhas beag fiú ar na hearnálacha nár éirigh go rómhaith leo le blianta beaga anuas m.sh. seirbhísí feithiclí agus traenach. Tá an bhaincéireacht ar an earnáil is lú a bhfuil daoine sásta léi – tá an rangú is ísle faighte ag margadh na dtáirgí infheistíochta agus margadh na morgáistí.

Déanann an Coimisiún monatóireacht ar na céadta táirge agus seirbhís in52 margadh tomhaltais Ansin déanann tomhaltóirí ar fud an AE iad a rangú de réir praghais, faidhbe agus gearáin, leibhéil sástachta agus na muiníne atá ag tomhaltóirí as gnólachtaí.

De réir an scórchláir is iad seo na 3 réimse is mó atá ag cothú fadhbanna:

  • an bhaincéireacht
  • margaí an fhuinnimh
  • na seirbhísí teileachumarsáide.

Is gá feabhas a chur ar fhóntais phoiblí, ar phraghsanna breosla agus ar mhargadh na gcarranna athláimhe.

Is iondúil go gcuireann margaí na seirbhísí isteach ar thomhaltóirí níos mó ná margaí na n-earraí mar tá cuid acu fíorchasta agus cuireann na straitéisí margaíochta mearbhall ar thomhaltóirí uaireanta sa chaoi is go mbíonn sé deacair ar an tomhaltóir an margadh is fearr a roghnú.

Tá sé léirithe sna torthaí freisin gurb ann d'éagsúlachtaí réigiúnacha san AE ó thaobh sásaimh de. Tá muintir na mBallstát seanbhunaithe níos sásta leis an earnáil mhiondíola agus le tionscal na ngluaisteán, ach tá muintir na mBallstát nua níos sásta leis na seirbhísí teileachumarsáide.

Na chéad chéimeanna eile

Tá tionscnaimh curtha ar bun ag an AE chun dálaí na dtomhaltóirí sna hearnálacha is lú sásaimh a fheabhsú, m.sh.:

  • rialacha nua maidir le cuntais íocaíochtaagus táirgí infheistíochta miondíola
  • an tionscnamh 'Ilchríoch Idirnasctha' Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • iarrachtaí tairiscintí agus billí fuinnimh a dhéanamh níos trédhearcaí.

Tá an Coimisiún le dhá dhianstaidéar a chur ar bun freisin:

  • staidéar ar mhargadh an leictreachais mhiondíola ina ndéanfar an chaoi a bhfuil cúrsaí faoi láthair a chur i gcomparáid leis an gcaoi a raibh cúrsaí in 2010 agus ina ndéanfar tionchar an Tríú Pacáiste Fuinnimh DeutschEnglishfrançais ón AE a fhiosrú
  • staidéar iompraíochta atá ceaptha cuidiú le tomhaltóirí téarmaí agus coinníollacha a thuiscint ar bhealach níos fearr.

Léiríonn staidéar a rinneadh le gairid ar phraghsanna breosla feithiclí gur féidir cúpla athrú sa ló a theacht ar phraghsanna i roinnt tíortha. Uirlis úsáideach atá sna suíomhanna comparáide praghsanna anois mar is féidir le rialtóirí an trédhearcacht a mhéadú agus praghsanna a laghdú trí rialacha nua praghsála a chur i bhfeidhm.

Tá na fadhbanna i margadh na gcarranna athláimhe á bhfiosrú go grinn faoi láthair féachaint le léargas níos fearr a fháil ar a bhfuil ag tarlú agus teacht ar réiteach.

Preaseisiúint – Dálaí an mhargaidh ag dul i bhfeabhas i gcónaí do thomhaltóirí

Bileog eolais – An 10ú Scórchlár Margaí Tomhaltais pdf - 539 KB [539 KB] English (en)

Monatóireacht ar na margaí English (en)

Tomhaltóirí agus an AE English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links