Navigatsioonitee

Euroopa tarbijaturu toimimine on tõusuteel - 12/08/2014

Rahvarohke kaubatänav Madridis © EU

Uued arvandmed näitavad paranenud tingimusi kõigil Euroopa turgudel, kuigi teenuste ja energeetika sektorid annavad põhjust muretsemiseks.

Enamus eurooplasi on kaubaturgudega rahul. See ilmneb viimasest iga-aastasest ELi tarbijaturgude tulemustabelist English (en) , mis on järjekorras kümnes. Isegi varem kehvade tulemustega sektorites – näiteks sõidukid ja rongiliiklusteenused – võib leida märke paranemisest. Kõige problemaatilisem on endiselt pangateenuste sektor. Pingerea kõige lõpus on investeerimistoodete turg ja hüpoteegiturg.

Komisjon kontrollib sadu tooteid ja teenuseid 52 tarbijaturu raames. Tarbijad kogu EList reastavad need seejärel vastavalt hinnale, probleemidele ja kaebustele, ettevõtjate usaldusväärsusele ning rahulolule.

Tulemustabelist ilmneb kolm kõige probleemsemat valdkonda:

  • pangandus;
  • energiaturud;
  • telekommunikatsiooniteenused.

Kommunaalteenuseid, kütusehindu ning kasutatud autodega kauplemist oleks samuti vaja täiustada.

Teenuseturud põhjustavad kaubaturgudega võrreldes tarbijatele pidevalt rohkem peavalu, sest osad neist on väga keerukad ning samuti sellepärast, et turustamisstrateegiad muudavad mõnikord parima pakkumise väljavalimise tahtlikult keeruliseks.

Tulemustabelist ilmnevad ka rahulolualased piirkondlikud erinevused ELis. Vanemate liikmesriikide elanikud avaldasid suuremat rahulolu jaemüügi ja autoteenustega, samas kui uuemate ELi liikmesriikide elanikud on rohkem rahul telekommunikatsiooniteenustega.

Järgmised sammud

ELi algatused tarbijate tingimuste parandamiseks kõige kehvemates sektorites on näiteks järgmised:

  • uued eeskirjad maksekontodening jaeinvesteerimistoodete kohta;
  • algatus ühendatud Euroopa; Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • püüdlused muuta energiateenuste pakkumised ja arvetel kajastatav teave läbipaistvamaks.

Komisjon käivitab ka kaks põhjalikku turu-uuringut:

  • elektrijaemüügituru uuring, milles võrreldakse praegust olukorda 2010. aasta omaga ning uuritakse ELi kolmanda energiapaketi DeutschEnglishfrançais mõju;
  • kodanike käitumise uuring, mille eesmärk on soodustada lepingutingimustest aru saamist.

Hiljutise sõidukikütuste hindade teemalise uuringu käigus leidis kinnitust hindade sagedane kõikumine. Mõnes riigis muutub hind isegi mitu korda päevas. Seepärast on nii mõnegi riigi seadusandjad uute hindu käsitlevate eeskirjade abil hindade läbipaistvamaks muutmiseks ja nende alandamiseks kasutusele võtnud hinnavõrdlussaidid.

Kasutatud autodega kauplemisega seotud probleeme uuritakse praegu põhjalikumalt, et saada paremat ülevaadet mureküsimustest ning tuvastada võimalikud lahendused.

Pressiteade – Turutingimused paranevad tarbijate jaoks veelgi

Teabeleht – 10. tarbijaturgude tulemustabel pdf - 539 KB [539 KB] English (en)

Turu järelevalve English (en)

Tarbijad ja EL English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad