Cesta

Spotřebitelé hodnotí trhy EU čím dále lépe - 12/08/2014

Rušná nákupní třída Calle Preciados v Madridu © EU

Nové údaje ukazují zlepšení na všech spotřebitelských trzích EU. Nadále zaostávají služby a dodávky energie.

Podle aktuálního, již desátého srovnávacího přehledu situace na spotřebitelských trzích English (en) si trhy se zbožím vedou u většiny Evropanů dobře. Polepšila si dokonce i odvětví, která se v posledních letech ocitala na posledních příčkách – např. trh s automobily a železniční doprava. Nejméně jsou spotřebitelé spokojeni se službami v bankovním sektoru. Mezi nimi nejhůře dopadly investiční produkty a hypotéky.

Komise pravidelně monitoruje stovky produktů a služeb na 52 spotřebitelských trzích. Spotřebitelé z celé EU je srovnávají podle ceny, problémovosti, počtu stížností, míry důvěry v daný podnik a podle úrovně spokojenosti.

Hodnotící zpráva se zaměřuje především na 3 nejproblematičtější oblasti:

  • bankovní sektor
  • trhy s energií a
  • telekomunikace.

Nespokojenost spotřebitelé vyjádřili se službami veřejné infrastruktury, cenami paliv a s trhy s ojetými automobily.

Služby si u spotřebitelů trvale vedou hůř než zboží. Někdy je to dáno jejich komplexitou, někdy samotné marketingové strategie schválně spotřebitelům znesnadňují výběr.

Zpráva též upozorňuje na rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. Občané ze zemí, které jsou členy EU již déle, si více pochvalují maloobchodní oblast a trh s automobily, lidé z nových členských zemí zase telekomunikace.

Další kroky

V odvětvích s nejhoršími výsledky bude EU v zájmu zlepšení podmínek pro spotřebitele podnikat následující kroky:

  • zavede nová pravidla pro platební účty a retailové investiční produkty
  • bude realizovat iniciativu Propojený kontinent Deutsch (de) English (en) français (fr) a
  • zasadí se o to, aby se transparentnějším způsobem uváděly ceny dodávek energie – např. na účtech a v nabídkách.

Komise dále brzy zahájí dvě hloubkové studie:

  • studii trhu zaměřenou na maloobchodní cenu elektřiny, která porovná současnou situaci s rokem 2010 a zhodnotí dopad třetího energetického balíčku DeutschEnglishfrançais EU
  • studii spotřebitelského chování, zaměřenou na to, jak dobře spotřebitelé rozumí smluvním podmínkám.

Nedávná studie, která zkoumala ceny pohonných hmot upozorňuje na to, že ceny v některých zemích se mění i několikrát za den. Regulační subjekty proto vítají internetové stránky, které umožňují srovnání cen. Nově vytvořená pravidla pak zvyšují transparentnost a tlačí ceny dolů.

V současné se podrobně zkoumá trh s ojetými auty, aby se při návrhu řešení mohlo vycházet z reálné situace.

Tisková zpráva – Spokojenost spotřebitelů napříč trhy EU se trvale zvyšuje

Informační přehled – 10. srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích pdf - 539 KB [539 KB] English (en)

Monitorování trhů English (en)

Spotřebitelé v EU English (en)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy