Sökväg

Mer återvinning ska ge ett avfallsfritt EU - 10/07/2014

Ett grönt kärl med hushållsavfall för källsortering – tidningar, flaskor och förpackningar ©Shutterstock

Med tuffa återvinningsmål ska EU bli ett samhälle där inget går till spillo. Det ska ge fler jobb och hållbar tillväxt.Enligt de nya målen ska EU-länderna

 • förbjuda att återvinningsbart avfall grävs ner efter 2025
 • återvinna 70 procent av våra vardagssopor och 80 procent av förpackningarna 2030
 • minska det marina avfallet och matsvinnet.

Fördelarna är bland annat

 • en ekonomi med lägre miljöpåverkan och minskade koldioxidutsläpp
 • lägre efterfrågan på dyra och knappa resurser
 • 580 000 nya jobb inom avfallshantering.

Återanvänd, reparera och återvinn

Kommissionen vill att EU blir en mer ”cirkulär ekonomi”, där det normala är att man återanvänder, reparerar och återvinner i stället för att utvinna nya råvaror, använda dem en gång och sedan slänga dem.

Mellan 400 och 500 miljoner ton avfall kunde ha återvänts eller återvunnits i EU 2010, men istället grävdes det ned eller brändes upp. Om vi utnyttjar våra resurser till fullo kan EU stärka sin globala konkurrenskraft och minska vårt beroende av knappa och allt dyrare råvaror.

Ett inslag i planen är ett nytt mål som ska förbättra resursproduktiviteten, dvs. förhållandet mellan ett lands BNP och dess råvaruförbrukning.

Högre effektivitet – fler jobb

Drivkrafterna för övergången till en cirkulär ekonomi kan bland annat vara

 • produkter som är enklare att reparera, uppdatera och återvinna
 • produkter med bättre prestanda som håller längre och tillverkas effektivare
 • minskad användning av material som är farliga eller svåra att återvinna
 • incitament för att minska avfallet
 • omvandling av avfall till resurser genom tekniska framsteg.

En sådan utveckling hjälper EU:s invånare att få en renare och hälsosammare miljö och ger dem produkter med längre livslängd. För företagen kommer kostnaderna att sjunka med uppskattningsvis 8 procent av årsomsättningen.

Initiativet presenteras tillsammans flera andra om de möjligheter till tillväxt och sysselsättning som den gröna ekonomin ger. Ett förslag om miljövänligare byggnader läggs också fram.

Pressmeddelande: Högre återvinningsmål

Vanliga frågor: EU:s avfallsmål English

EU vill se fler jobb i den gröna ekonomin

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar