Navigacijska pot

Več recikliranja za gospodarstvo brez odpadkov - 10/07/2014

Zelen kontejner z gospodinjskimi odpadki za recikliranje: časopisi, steklenicami in embalažo ©Shutterstock

EU predlaga povečanje deleža recikliranih odpadkov kot del prizadevanj za prehod v gospodarstvo, ki preprečuje nastajanje odpadkov in je trajnostno naravnano.Po novih predlogih naj bi države EU:

 • prepovedale odlaganje odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, po letu 2025,
 • reciklirale 70 % komunalnih odpadkov (dnevne smeti) in 80 % odpadne embalaže do leta 2030,
 • omejile količine morskih odpadkov in zavržene hrane.

Tako bi dosegli:

 • manj okoljske škode zaradi gospodarstva in manj emisij CO2,
 • manj povpraševanja po dragih in redkih virih,
 • 580 000 novih delovnih mest v sektorju ravnanja z odpadki.

Ponovna uporaba, popravilo, recikliranje

EU si prizadeva za prehod na takoimenovano „krožno gospodarstvo‟ v Evropi, v katerem bodo vsakodnevno pravilo ponovna uporaba, popravilo in recikliranje, in ne sedanje ravnanje, ko surovine pridobimo, jih enkrat uporabimo in nato zavržemo.

Leta 2010 smo v Evropi odpeljali na odlagališča ali v sežigalnice okoli 400–500 milijonov ton odpadkov, ki bi jih sicer lahko ponovno uporabili ali reciklirali. Če bi v EU vire veliko bolje izkoristili, bi povečali tudi konkurenčnost našega gospodarstva na svetovnem prizorišču ter zmanjšali našo odvisnost od vse redkejših in dragih surovin.

Med načrtovanimi ukrepi je tudi izboljšanje produktivnosti virov, to je razmerja med bruto domačim proizvodom gospodarstva in porabo surovin.

Več varčnosti, več delovnih mest

Prehod na krožno gospodarstvo bi po mnenju EU lahko pospešili z:

 • načrtovanjem izdelkov, ki jih je laže popraviti, izpopolniti, reciklirati,
 • izdelovanjem izdelkov, ki delujejo bolje in dlje, uvajanjem varčnejših proizvodnih postopkov,
 • zmanjševanjem uporabe materialov, ki so nevarni ali jih je težko reciklirati,
 • uvajanjem spodbud za preprečevanje nastajanja odpadkov,
 • pretvarjanjem odpadkov v vir surovin s pomočjo tehnologije.

Evropski prebivalci bomo tako dobili čistejše in bolj zdravo okolje ter ter izdelke z daljšim rokom trajanja. Podjetja bodo zaradi manjših stroškov prihranila sredstva v višini 8 % svojega letnega prometa.

Navedeni predlogi spremljajo vrsto pobud, s katerimi želi EU izkoristiti možnosti za gospodarsko rast in zaposlovanje, ki jih ponuja bolj zeleno gospodarstvo, ter usmeriti gradbeništvo v gradnjo energijsko varčnejših stavb.

Sporočilo za medije: Višji cilji glede recikliranja odpadkov

Vprašanja in odgovori: Cilji EU glede ravnanja z odpadki English

Več delovnih mest v zelenem gospodarstvu

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave