Navigačný riadok

EÚ chce dosiahnuť bezodpadové hospodárstvo prostredníctvom vyšších cieľov v oblasti recyklácie - 10/07/2014

Zelená škatuľa s domovým odpadom určeným na recykláciu – novinami, fľašami a kartónmi © Shutterstock

EÚ navrhla ambicióznejšie ciele v oblasti recyklácie so zámerom transformovať európske hospodárstvo na ekonomiku, v ktorej sa ničím neplytvá, a zároveň podporiť udržateľný rast.Podľa nových cieľov by európske krajiny mali:

 • zakázať vývoz recyklovateľného odpadu na skládky po roku 2025,
 • recyklovať 70 % komunálneho odpadu (bežný odpad) a 80 % odpadu z obalov do roku 2030,
 • znížiť množstvo morského odpadu a obmedziť plytvanie potravinami.

Predpokladané prínosy zahŕňajú:

 • vytvorenie hospodárstva s menším vplyvom na životné prostredie a zníženie emisií CO 2,
 • zníženie dopytu po nákladných, obmedzených zdrojoch,
 • vytvorenie 580 000 nových pracovných miest v oblasti nakladania s odpadom.

Opätovné použitie, oprava a recyklácia

EÚ pracuje na vytvorení „obehového hospodárstva“ v Európe, ktoré bude založené na opätovnou používaní, oprave a recyklovaní materiálov. Ťažba surovín, ich jednorazové použitie a vytváranie odpadu sa tak stanú minulosťou.

V Európe sa v roku 2010 vyviezlo na skládky alebo spálilo približne 400 až 500 miliónov ton odpadu, ktorý bolo možné opätovne použiť alebo recyklovať. Efektívne využívanie našich zdrojov by mohlo podporiť konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej scéne a obmedziť našu závislosť od čoraz nedostupnejších a drahších surovín.

Nový cieľ na zlepšenie produktivity zdrojov v hospodárstve vyjadrený ako pomer hrubého domáceho produktu k spotrebe surovín by mohol byť súčasťou plánov EÚ.

Zlepšenie účinnosti, vytváranie nových pracovných miest

Ak chce EÚ uspieť pri prechode na obehové hospodárstvo, je potrebné:

 • navrhovať výrobky, ktoré je možné jednoduchšie opraviť, modernizovať a recyklovať,
 • vytvárať lepšie výrobky s dlhšou životnosťou a efektívnejšie výrobné postupy,
 • obmedziť používanie materiálov, ktoré sú nebezpečné alebo sa ťažko recyklujú,
 • poskytovať stimuly na znižovanie odpadu,
 • premieňať odpad na zdroje prostredníctvom technického pokroku.

Tieto opatrenia zabezpečia európskym občanom čistejšie a zdravšie životné prostredie, ako aj výrobky s dlhšou životnosťou. Náklady pre podniky sa znížia približne o 8 % ročného obratu.

Tieto návrhy prichádzajú spoločne so sériou iniciatív na využitie príležitostí pre rast a zamestnanosť, ktoré ponúka ekologizácia hospodárstva, a na výstavbu nových budov, ktoré viac zohľadňujú životné prostredie.

Tlačová správa: vyššie ciele v oblasti recyklácie

Otázky a odpovede: Ciele EÚ v oblasti odpadov English

EÚ vyzýva na maximálne využitie potenciálu tvorby „zelených“ pracovných príležitostí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy