Navigācijas ceļš

ES izvirza augstākus atkritumu pārstrādes mērķus - 10/07/2014

Zaļš konteiners, kurā ir pārstrādājami mājsaimniecības atkritumi – avīzes, pudeles un kartons ©Shutterstock

ES ir ierosinājusi augstākus atkritumu pārstrādes mērķus, cenšoties pārveidot Eiropas ekonomiku tādā, kur nekas netiek izniekots, un vēloties veicināt ilgtspējīgu izaugsmi.Ja jaunos mērķus apstiprinās, ES dalībvalstis:

 • pēc 2025. gada aizliegs poligonos apglabāt pārstrādājamus atkritumus;
 • no 2030. gada pārstrādās 70 % sadzīves jeb ikdienas atkritumu un 80 % iesaiņojuma;
 • samazinās atkritumu daudzumu jūrās un pārtikas atkritumu apjomu.

Gaidāmās priekšrocības:

 • ekonomika, kas mazāk kaitē videi un rada mazāk CO2 izmešu;
 • mazāks pieprasījums pēc dārgiem un sarūkošiem resursiem;
 • 580 000 jaunu darbvietu atkritumu apsaimniekošanas nozarē.

Atkārtota izmantošana, salabošana un pārstrāde

ES strādā pie pārejas uz tā saukto aprites ekonomiku Eiropā. Tā ir ekonomika, kurā norma ir atkārtota izmantošana, remonts un materiālu pārstrāde, nevis izejvielu ieguve, izmantošana vienreiz un tad izmešana.

2010. gadā Eiropā būtu bijis iespējams atkārtoti izmantot vai pārstrādāt 400 – 500 miljonus tonnu atkritumu, kuri tika apglabāti poligonos vai sadedzināti. Maksimāli izmantojot resursus, vairotos ES konkurētspēja pasaulē un mazinātos mūsu atkarība no izsīkstošiem un aizvien dārgākiem izejmateriāliem.

Plānos iecerēts arī izvirzīt jaunu mērķi: uzlabot resursu produktivitāti, proti, iekšzemes kopprodukta attiecību pret izejvielu patēriņu.

Lietderības uzlabošana un jaunu darbvietu izveide

ES uzskata, ka pāreju uz aprites ekonomiku var panākt šādi:

 • izstrādājot preces, kuras ir vieglāk labot, modernizēt un pārstrādāt;
 • radot kvalitatīvākas preces, kura kalpo ilgāk, un efektīvākus ražošanas procesus;
 • izmantojot mazāk tādu materiālu, kuri ir bīstami vai kurus grūti pārstrādāt;
 • sniedzot stimulu samazināt atkritumu daudzumu;
 • ar jaunu tehnoloģiju panākot, ka atkritumi kļūst par resursu.

Ieguvēji būs arī Eiropas iedzīvotāji, jo vide būs tīrāka un veselīgāka un preces kalpos ilgāk. Uzņēmumiem izmaksas samazināsies par apmēram 8 % gada apgrozījuma.

Ar šiem priekšlikumiem nākts klajā vienlaicīgi ar vairākām citām ES iniciatīvām, kuru mērķis ir sekmēt izaugsmi un izmantot “zaļās” ekonomikas piedāvātās nodarbinātības iespējas, kā arī ēkas padarīt videi draudzīgākas.

Paziņojums presei par augstākiem otrreizējās pārstrādes mērķiem

Bieži uzdotie jautājumi par ES mērķiem atkritumu apsaimniekošanas jomā English

ES uzskata, ka maksimāli jāizmanto iespējas iedzīvotājus nodarbināt “zaļajā” ekonomikā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites