Naršymo kelias

Aukštesni ES perdirbimo tikslai siekiant ekonomikos be atliekų - 10/07/2014

Žalia dėžė su perdirbti skirtomis buitinėmis atliekomis – laikraščiais, buteliais ir dėžutėmis © Shutterstock

ES pasiūlė aukštesnius atliekų perdirbimo tikslus siekdama, kad Europa taptų ekonomika, kurioje niekas nešvaistoma. Jais remiamas tvarus augimas.Siekdamos naujųjų tikslų Europos šalys turėtų:

 • nuo 2025 m. uždrausti perdirbti tinkamų atliekų laidojimą sąvartynuose;
 • iki 2030 m. perdirbti 70 % komunalinių atliekų (kasdien išmetamų šiukšlių) ir 80 % pakuočių;
 • sumažinti jūrų taršą šiukšlėmis ir maisto atliekų.

Be kita ko, numatoma tokia nauda:

 • ekonomika, kurios poveikis aplinkai mažesnis ir kurioje išmetama mažiau CO2;
 • mažesnė brangių ribotų išteklių paklausa;
 • 580 000 naujų darbo vietų atliekų tvarkymo srityje.

Panaudojimas dar kartą, taisymas, perdirbimas

ES siekia, kad Europos ekonomika taptų žiedine, t. y. kad joje įprastas dalykas būtų medžiagų pakartotinis naudojimas, taisymas ir perdirbimas užuot išgavus žaliavas, jas panaudojus vieną kartą ir išmetus.

2010 m. Europoje buvo sudeginta arba sąvartynuose pašalinta apie 400–500 mln. tonų atliekų, kurios galėjo būti panaudotos pakartotinai arba perdirbtos. Kuo geriau išnaudojus išteklius galėtų padidėti ES konkurencingumas pasaulyje ir sumažėtų jos priklausomybė nuo vis mažėjančių ir brangių žaliavų.

Į planus galėtų būti įtrauktas naujas išteklių naudojimo našumo (t. y. šalies bendrojo vidaus produkto ir jos sunaudojamų žaliavų santykio) gerinimo tikslas.

Efektyvumo gerinimas ir naujų darbo vietų kūrimas

ES teigimu, perėjimą prie žiedinės ekonomikos galima skatinti:

 • gaminių, kuriuos lengviau taisyti, atnaujinti ir perdirbti, projektavimu;
 • geriau veikiančių ir patvaresnių gaminių kūrimu bei veiksmingesniais gamybos procesais;
 • mažesniu pavojingų medžiagų arba medžiagų, kurias sunku perdirbti, naudojimu;
 • paskatomis mažinti atliekas;
 • atliekų pavertimu ištekliais taikant technines naujoves.

Tai padės pasiekti, kad europiečiai mėgautųsi švaresne ir sveikesne aplinka bei naudotųsi patvaresniais gaminiais. Įmonių sąnaudos sumažės apytikriai 8 % metinės apyvartos.

Šie pasiūlymai pateikiami tuo pat metu kaip ir kitos ES iniciatyvos, kuriomis siekiama pasinaudoti augimo ir darbo vietų kūrimo galimybėmis, kurių teikia ekonomikos ekologiškumo didinimas. Be kita ko, siekiama, kad nauji pastatai labiau tausotų aplinką.

Pranešimas spaudai. Aukštesni atliekų perdirbimo tikslai

Klausimai ir atsakymai. ES atliekų tvarkymo tikslai English

ES būtina kuo geriau pasinaudoti ekologiškų darbo vietų galimybėmis

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos