Cosán nascleanúna

Geilleagar gan dramhaíl agus spriocanna athchúrsála níos airde – sin cuspóir an AE - 10/07/2014

Bosca glas ina bhfuil dramhaíl tí le hathchúrsáil - nuachtáin, buidéil agus cartáin

Tá sé beartaithe ag an AE spriocanna athchúrsála níos airde a leagan síos mar chuid den iarracht atá ar siúl aige geilleagar na hEorpa a iompú ina gheilleagar gan dramhaíl, rud a thacódh leis an bhfás inbhuanaithe.Seo a bheadh le déanamh ag tíortha an AE de réir na spriocanna nua:

 • cosc a chur le dramhaíl in-athchúrsáilte a dhumpáil i láithreáin líonta talún tar éis 2025
 • 70% den dramhaíl bhardais (gnáthdhramhaíl tí) agus 80% den phacáistíocht a athchúrsáil faoi 2030
 • bruscar muirí agus diomailt bia a laghdú.

Seo roinnt de na buntáistí a thabharfadh sé:

 • geilleagar a mbeadh tionchar níos lú aige ar an gcomhshaol agus níos lú astaíochtaí CO2
 • níos lú éilimh ar thearc-acmhainní costasacha
 • 580 000 post nua in earnáil na bainistíochta dramhaíola.

Athúsáid, Deisiú agus Athchúrsáil

Tá súil ag an AE "geilleagar ciorclach" a chruthú san Eoraip, sin geilleagar ina ndéanfaí earraí a athúsáid, a dheisiú agus a athchúrsáil mar ghnáthnós – seachas amhábhar a bhaint, é a úsáid uair amháin agus é a chur i leataobh ina dhiaidh sin.

In 2010, ba dhramhaíl a d'fhéadfaí a athúsáid nó a athchúrsáil a bhí i suas le 400-500 milliún tona den dramhaíl a cuireadh i láithreáin líonta talún nó a dódh san Eoraip. Dá mbainfí an úsáid is fearr is féidir as ár n-acmhainní d'fhéadfaí cur le cumas iomaíochta an AE ar an leibhéal domhanda agus baint den mhéid a bhraithimid ar amhábhair atá ag éirí gann agus níos costasaí.

Mar chuid den phlean sin, d'fhéadfaí sprioc nua a shocrú le táirgiúlacht acmhainní – sin an gaol idir olltáirgeacht intíre geilleagair agus an méid a ídítear amhábhair sa gheilleagar céanna – a fheabhsú.

Éifeachtúlacht a fheabhsú, poist nua a chruthú

Dar leis an AE is féidir an t-athrú sin go geilleagar ciorclach a bhrú chun cinn mar seo a leanas:

 • táirgí a dhearadh ar éasca iad a dheisiú, a uasghrádú agus a athchúrsáil
 • táirgí a fheidhmíonn níos fearr agus a mhaireann níos faide, agus próisis táirgthe níos éifeachtúla, a chruthú
 • an méid úsáide a bhaintear as ábhair atá contúirteach, nó ar deacair iad a athchúrsáil, a laghdú
 • dreasachtaí a thabhairt ar mhaithe leis an méid dramhaíola a laghdú
 • acmhainn a dhéanamh den dramhaíl trí leas a bhaint as dul chun cinn teicneolaíoch.

Is é an leas a bhainfeadh muintir na hEorpa as geilleagar ciorclach den sórt sin go mbeadh timpeallacht níos glaine agus níos folláine ann dóibh, mar aon le táirgí a mhairfeadh níos faide. Is é an buntáiste a bheadh ann do ghnólachtaí go meastar go mbeadh laghdú bliantúil, a bheadh ionann le 8% dá láimhdeachas bliantúil, ar iomlán a gcostas.

Tá na tograí sin ag luí le tionscnaimh eile atá ag an AE maidir leis na deiseanna fostaíochta agus fáis a thiocfadh as an ngeilleagar glas a thapú, agus foirgnimh nua a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol.

Preaseisiúint: spriocanna athchúrsála níos airde

Ceisteanna agus freagraí: spriocanna an AE maidir le dramhaíl English

Caithimid na poist 'ghlasa' seo a chur chun deise an Aontais, a deir an AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links