Navigointipolku

Tavoitteena jätteetön talous - 10/07/2014

Vihreä laatikko, jossa on kierrätettävää kotitalousjätettä: sanomalehtiä, pulloja ja tölkkejä ©Shutterstock

EU tiukentaa kierrätystavoitteitaan. Uudessa kestävää kasvua tukevassa talousmallissa jätettä syntyy vähemmän ja kaikki jäte käytetään hyödyksi.EU:n asettamien uusien tavoitteiden mukaisesti EU-maiden olisi

 • kiellettävä kierrätettävissä olevan jätteen toimittaminen kaatopaikoille vuodesta 2025 alkaen
 • kierrätettävä 70 % yhdyskuntajätteestä (talousjätteestä) ja 80 % pakkausjätteestä vuoteen 2030 mennessä
 • vähennettävä merien roskaantumista ja elintarvikejätettä.

Jätetavoitteiden täyttäminen toisi monia hyötyjä:

 • talouden ympäristövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt vähenevät
 • riippuvuus kalliista ja niukoista resursseista vähenee
 • jätehuollon alalle syntyy jopa 580 000 uutta työpaikkaa.

Uudelleenkäyttö, korjaaminen ja kierrätys kunniaan

EU:n tavoitteena on kiertotalous, jossa uudelleenkäyttö, korjaaminen ja kierrätys ovat normi. Liian usein raaka-ainevaroja käytetään vain kerran ennen niiden hävittämistä.

Vuonna 2010 Euroopassa heitettiin kaatopaikalle tai poltettiin noin 400–500 miljoonaa tonnia jätettä, joka olisi voitu käyttää uudelleen tai kierrättää. EU voisi resurssien käyttöä tehostamalla parantaa myös kansainvälistä kilpailukykyään ja vähentää riippuvuuttaan yhä niukemmiksi käyvistä, kalliista raaka-aineista.

EU aikoo vahvistaa uudet tavoitteet resurssien tuottavuudelle, joka ilmaistaan BKT:n ja raaka-aineiden kulutuksen välisenä suhteena.

Tehokkuus tuo työpaikkoja

Siirtymistä kiertotalouteen voidaan tukea

 • kehittämällä tuotesuunnittelua niin, että tuotteita on helpompi korjata, päivittää ja kierrättää
 • suunnittelemalla tehokkaampia ja kestävämpiä tuotteita ja tehostamalla tuotantoprosesseja
 • vähentämällä vaarallisten tai vaikeasti kierrätettävien materiaalien käyttöä
 • luomalla kannustimia jätteen vähentämiselle
 • hyödyntämällä uutta teknologiaa niin, että jätettä käytetään raaka-aineena.

Kiertotaloudessa eurooppalaisten elinympäristöstä tulee puhtaampi ja terveellisempi ja tuotteiden elinkaari pitenee. Yritysten kustannusten arvioidaan vähentyvän noin 8 % vuosiliikevaihdosta.

Jätetavoitteita koskevat lainsäädäntöehdotukset ovat osa toimenpidekokonaisuutta, jolla EU pyrkii tehostamaan talouden viherryttämiseen perustuvia kasvu- ja työmahdollisuuksia. Tässä yhteydessä halutaan myös lisätä rakentamisen ympäristöystävällisyyttä.

Tiukemmat kierrätystavoitteet – lehdistötiedote

EU:n jätetavoitteet – usein kysyttyä English

Vihreät työmahdollisuudet hyödynnettävä tehokkaasti

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä