Navigatsioonitee

EL püüab saavutada jäätmevaba majandust kõrgemate ringlussevõtu eesmärkidega - 10/07/2014

Roheline konteiner, mis sisaldab ringlussevõetavaid olmejäätmeid – ajalehti, pudeleid ja karpe © Shutterstock

EL on teinud ettepaneku kõrgemate ringlussevõtu eesmärkide kohta, et muuta Euroopa majandus selliseks, kus midagi ei raisata ning toetatakse jätkusuutlikku majanduskasvu.Uute eesmärkide kohaselt Euroopa riigid:

 • keelustavad ringlussevõetavate jäätmete prügilasse ladestamise pärast 2025. aastat;
 • võtavad 2030. aastaks ringlusse 70% olmejäätmetest ja 80% pakenditest;
 • vähendavad mereprahi hulka ja toidu raiskamist.

Eeldatav kasu:

 • väiksema keskkonnamõju ja vähema hulga CO2 heitkogustega majandus;
 • väiksem nõudlus kulukate ja nappide loodusvarade järele;
 • 580 000 uut töökohta jäätmekäitlussektoris.

Korduskasutamine, parandamine, ringlussevõtt

EL töötab selle nimel, et luua Euroopas ringmajandus, mille puhul materjalide korduskasutamine, parandamine ja ringlussevõtt on normiks. Sellisel juhul ei kaevandataks enam toormaterjale, mida kasutatakse üks kord ja visatakse seejärel minema.

2010. aastal ladestati Euroopas prügilatesse või põletati ligikaudu 400–500 miljonit tonni jäätmeid, mida oleks saanud korduskasutada või ringlusse võtta. Meie loodusvarade optimaalne kasutamine võib suurendada ELi konkurentsivõimet maailmas ning vähendada meie sõltuvust üha napimatest ja kulukamatest toorainetest.

Osa asjaomasest kavast võiks moodustada uus eesmärk, mis on seotud loodusvara tootlikkuse – majanduse SKP suhe tema tooraine tarbimisse – täiustamisega.

Suurem tõhusus, uute töökohtade loomine

EL märgib, et ringmajanduse suunas liikumiseks võib tõuke anda:

 • selliste toodete kavandamine, mida on lihtne parandada, ajakohastada ja ringlusse võtta;
 • paremini toimivate ja vastupidavamate toodete tootmine ning tõhusamad tootmisprotsessid;
 • selliste materjalide kasutamise vähendamine, mis on ohtlikud või mida on keerukas ringlusse võtta;
 • stiimulite loomine jäätmehulga vähendamiseks;
 • jäätmete muutmine ressursiks tehniliste edusammude abil.

See aitab Euroopa kodanikel nautida puhtamat ja tervislikumat keskkonda, samuti kestvamaid tooteid. Ettevõtjate jaoks vähenevad kulud hinnanguliselt 8% ulatuses aastakäibest.

Ettepanekud esitatakse samal ajal koos mitmete teiste ELi algatustega, mille eesmärk on kasutada ära majanduskasvu ja töökohtade loomise võimalusi, mida pakub majanduse rohelisemaks ning hoonete keskkonnahoidlikumaks muutmine.

Pressiteade: kõrgemad ringlussevõtu eesmärgid

Küsimused ja vastused: Jäätmealased ELi eesmärgid English

Vastavalt ELi seisukohale peame keskkonnasäästlikest töökohtadest maksimaalset kasu saama

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad