Διαδρομή πλοήγησης

Πιο φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης για την Ευρώπη - 10/07/2014

Πράσινο κουτί με οικιακά απόβλητα για ανακύκλωση: εφημερίδες, φιάλες και χάρτινα κουτιά © Shutterstock

Η ΕΕ πρότεινε πιο φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης σε μια προσπάθεια να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία μηδενικής σπατάλης, στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη.Με βάση τους νέους στόχους, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει:

 • να απαγορεύσουν την ταφή ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μετά το 2025
 • να επιτύχουν την ανακύκλωση του 70% των αστικών αποβλήτων (καθημερινά σκουπίδια) και του 80 % των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2030
 • να μειώσουν τα θαλάσσια απορρίμματα και τα απορρίμματα τροφίμων.

Ποια είναι τα προσδοκώμενα οφέλη;

 • μια οικονομία με μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και μειωμένες εκπομπές CO2
 • μικρότερη ζήτηση για δαπανηρούς και σπάνιους πόρους
 • 580.000 νέες θέσεις εργασίας στη διαχείριση αποβλήτων.

Επαναχρησιμοποίηση, επιδιόρθωση, ανακύκλωση

Η ΕΕ επιδιώκει τη στροφή προς μια «κυκλική» οικονομία στην Ευρώπη, στην οποία, η επαναχρησιμοποίηση, η επιδιόρθωση και η ανακύκλωση υλικών θα είναι ο κανόνας - αντί της εξόρυξης πρώτων υλών, της χρήση τους μόνο για μία φορά και της απόρριψής τους.

Το 2010, περίπου 400 έως 500 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν στην Ευρώπη κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώθηκαν. Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μας θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή και να μειώσει την εξάρτησή μας από όλο και σπανιότερες – και ακριβότερες – πρώτες ύλες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να τεθεί ένας νέος στόχος για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων, δηλαδή του λόγου μεταξύ του ΑΕγχΠ μιας χώρας και της κατανάλωσής της σε πρώτες ύλες.

Βελτίωση της αποδοτικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής:

 • τον σχεδιασμό προϊόντων που μπορούν ευκολότερα να επιδιορθωθούν, να βελτιωθούν ή να ανακυκλωθούν
 • τη δημιουργία προϊόντων με καλύτερες επιδόσεις, που διαρκούν περισσότερο, και την καθιέρωση αποδοτικότερων διαδικασιών παραγωγής
 • τη μείωση της χρήσης υλικών που είναι επικίνδυνα ή δύσκολο να ανακυκλωθούν
 • την παροχή κινήτρων για τη μείωση των αποβλήτων
 • τη μετατροπή αποβλήτων σε χρήσιμους πόρους, χάρη σε νέες τεχνικές.

Με τον τρόπο αυτό, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν ένα πιο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, καθώς και προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αλλά και οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις δαπάνες τους κατά 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνουν μια σειρά πρωτοβουλιών της ΕΕ για την αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης που προσφέρει η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και για την κατασκευή κτιρίων πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Δελτίο Τύπου: πιο φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οι στόχοι της ΕΕ για τα απόβλητα English

Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις ευκαιρίες για «πράσινες» θέσεις εργασίας δηλώνει η ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι