Sti

EU går efter en økonomi uden affald med højere genanvendelsesmål - 10/07/2014

En grøn kasse med husholdningsaffald til genanvendelse – aviser, flasker og papkasser © Shutterstock

EU har foreslået højere genanvendelsesmål i et forsøg på at skabe en europæisk økonomi, hvor intet spildes, og støtte bæredygtig vækst.I henhold til de nye mål skal de europæiske lande

 • forbyde nedgravning af genanvendeligt affald i deponeringsanlæg efter 2025
 • genanvende 70 % af det kommunale affald (husholdningsaffald) og 80 % af al emballage inden 2030
 • nedbringe mængden af affald i havet og fødevarespild.

De forventede fordele omfatter

 • en økonomi med en lavere miljøpåvirkning og mindskede CO 2-emissioner
 • mindre efterspørgsel efter dyre og knappe ressourcer
 • 580 000 nye job inden for affaldshåndtering.

Genbrug, reparér og genanvend

EU arbejder i retning af en "cirkulær økonomi" i Europa, hvor genbrug, reparation og genanvendelse af materialer er normen – i stedet for udvinding af råstoffer, som bliver brugt én gang og så smidt ud.

I 2010 blev 400-500 mio. tons affald, der kunne have været genbrugt eller genanvendt, i stedet smidt på lossepladsen eller brændt rundt om i Europa. Maksimal udnyttelse af vores ressourcer kan øge EU's konkurrenceevne på den globale scene og mindske vores afhængighed af de stadigt mere knappe – og dyre – råvarer.

Et nyt mål om at forbedre ressourceproduktiviteten – forholdet mellem en økonomis bruttonationalprodukt og dens forbrug af råstoffer – kunne indgå i planerne.

Bedre energieffektivitet skaber nye job

EU siger, at udviklingen hen imod en cirkulær økonomi kan drives af

 • design af produkter, der er lettere at reparere, opgradere og genanvende
 • udarbejdelse af bedre produkter, der holder længere, og mere effektive produktionsprocesser
 • begrænset anvendelse af stoffer, som er farlige eller vanskelige at genanvende
 • tilskyndelse til at begrænse affaldsmængden
 • omdannelse af affald til en ressource gennem tekniske fremskridt.

Det vil give de europæiske borgere et renere og sundere miljø og produkter, der holder længere. For virksomhederne vil omkostningerne falde med omkring 8 % af årsomsætningen.

Forslagene kommer parallelt med en række EU-initiativer for at udnytte de vækst- og beskæftigelsesmuligheder, som en grønnere økonomi giver, og for at gøre nye bygninger mere miljøvenlige.

Pressemeddelelse: Højere genanvendelsesmål

Spørgsmål og svar: EU's affaldsmål English

Vi må udnytte de grønne jobmuligheder, siger EU

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links