Cesta

Důslednější recyklací k bezodpadovému hospodářství v EU - 10/07/2014

Zelená přepravka obsahující domovní odpad určený k recyklaci – noviny, lahve a papírové krabice © Shutterstock

Unie si stanovila přísnější recyklační cíle, aby se v evropském hospodářství neplýtvalo a aby přispívalo k udržitelnému růstu.Podle nových cílů by státy Unie

 • nesměly od roku 2025 ukládat recyklovatelný odpad na skládky
 • musely do roku 2013 recyklovat 70 % komunálního odpadu (běžný domovní odpad) a 80 % obalů
 • musely omezit znečišťování moří odpadem a snížit objem potravinového odpadu.

Touto politikou chce EU docílit toho, aby

 • hospodářství mělo nižší dopad na životní prostředí a produkovalo méně emisí CO2
 • se snížila poptávka po drahých, vzácných zdrojích
 • se vytvořilo 580 000 pracovních míst v odvětví nakládání s odpady.

Znovu použít, opravit, recyklovat

Unie se snaží v Evropě vytvořit „oběhové hospodářství“, v němž je naprostou samozřejmostí použité suroviny opětovně využít a recyklovat a nikoli je vytěžit, jednou použít a vyvézt na skládku.

V roce 2010 bylo v Evropě přibližně 400–500 milionů tun odpadu odvezeno na skládky nebo spáleno místo toho, aby byly opětovně využity nebo recyklovány. Maximální využívání zdrojů by nám mohlo pomoci zvýšit konkurenceschopnost EU na světových trzích a snížit naši závislost na stále vzácnějších a dražších surovinách.

Součástí plánu by se mohl stát i nový cíl zvýšit produktivitu zdrojů (poměr hrubého domácího produktu k domácí spotřebě surovin).

Zvýšení účinnosti, nová pracovní místa

Podle Unie lze přechodu na oběhové hospodářství dosáhnout těmito činnostmi:

 • navrhovat výrobky tak, aby bylo snadné je opravit, modernizovat a recyklovat
 • vytvářet lépe fungující výrobky, které déle vydrží, a využívat účinnější výrobní postupy
 • omezit používání materiálů, které jsou nebezpečné nebo obtížně recyklovatelné
 • poskytovat pobídky ke snižování objemu odpadu
 • přeměňovat odpad za pomoci moderních technologií ve zdroj.

Pro obyvatele Evropy bude nový styl hospodaření znamenat čistší a zdravější životní prostředí a trvalejší výrobky. Podnikům se sníží náklady odhadem o 8 % ročního obratu.

Tyto návrhy jsou předkládány spolu s dalšími iniciativami Unie na podporu příležitostí růstu a zaměstnanosti, které v sobě skýtá ekologizace hospodářství, a iniciativami na budování environmentálně šetrnějších staveb.

Tisková zpráva: Vyšší cíle pro recyklaci

Časté otázky: Cíle EU v oblasti nakládání s odpady English

Podle EU je třeba co nejvíce využít pracovních příležitostí v zelené ekonomice

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy