Навигационна пътека

ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци - 10/07/2014

Зелена кутия с битови отпадъци за рециклиране — вестници, бутилки и опаковки ©Shutterstock

ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци в опит да превърне европейската икономика в икономика, в която нищо не се изхвърля, и да подпомогне устойчивия растеж.Съгласно новите цели европейските страни ще:

 • забранят заравянето в депа на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, от 2025 г. нататък;
 • рециклират 70% от битовите отпадъци и 80% от опаковките до 2030 г.;
 • намалят морските и хранителните отпадъци.

Очакваните ползи включват:

 • икономика с по-слабо въздействие върху околната среда и с по-ниски емисии на въглероден диоксид;
 • по-слабо търсене на скъпи, оскъдни ресурси;
 • 580 000 нови работни места в областта на управлението на отпадъците.

Повторна употреба, ремонт и рециклиране

ЕС работи за постигане на „кръгова икономика“ в Европа, при която повторната употреба, ремонтът и рециклирането на материали са обичайна практика — а не добиването на суровини, които се използват веднъж и след това се изхвърлят.

През 2010 г. в Европа около 400 — 500 млн. тона отпадъци, които са могли да бъдат използвани отново или рециклирани, са били заровени в депа или изгорени. Максималното оползотворяване на нашите ресурси може да доведе до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и до намаляване на зависимостта ни от все по-оскъдни и по-скъпи суровини.

Като част от плановете може да бъде определена нова цел за подобряване на производителността на ресурсите — отношението между брутния вътрешен продукт и потреблението на суровини на дадена икономика.

Подобряване на ефективността, създаване на нови работни места

Според ЕС сред движещите сили на прехода към кръгова икономика могат да са:

 • проектирането на продукти, които по-лесно могат да бъдат поправяни, подобрявани и рециклирани;
 • създаването на продукти с по-добри характеристики и по-дълъг живот и на по-ефективни производствени процеси;
 • намаляването на използването на материали, които са опасни или трудни за рециклиране;
 • предоставянето на стимули за намаляване на отпадъците;
 • превръщането на отпадъците в ресурси чрез нови технологии.

Това ще помогне за наличието на по-чиста и по-здравословна среда за европейските граждани, както и на по-трайни продукти. Същевременно се очаква разходите на предприятията да намалеят с 8% от годишния оборот.

Тези предложения са съпроводени от поредица от инициативи на ЕС за реализиране на възможностите за растеж и заетост, свързани с постигането на по-екологична икономика, и за повишаване на екологосъобразността на новите сгради.

Съобщение за медиите: по-високи цели за рециклиране

Въпроси и отговори: цели на ЕС по отношение на отпадъците English

ЕС: Трябва да извлечем максимална полза от екологосъобразните работни места

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки