Navigointipolku

EU panostaa elintarvikkeiden turvallisuuteen - 13/06/2014

Marjatuokkosia toripöydällä © iStockphoto

Vaarallisten elintarvikkeiden ja rehujen RASFF-hälytysjärjestelmästä on tullut yhä tärkeämpi väline elintarvikepetosten torjunnassa. 

EU:n RASFF-järjestelmää käytettiin vuonna 2013 yhteensä 3 205 tapauksessa, joissa elintarvikkeista tai rehuista aiheutui vaaraa terveydelle. Tieto käy ilmi järjestelmän tuoreimmasta vuosiraportista. Ilmoituksia tehtiin muun muassa hepatiitti A -virusta sisältäneistä mansikoista ja vaarallista E. coli -bakteeria sisältäneestä lihasta.

RASFF-järjestelmää käyttävät kaikki 28 EU-maata sekä Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein. Sen avulla jaetaan tietoa terveydelle vaaraa aiheuttavista elintarvikkeista ja rehuista ja koordinoidaan yhteisiä vastatoimia. Järjestelmä on ollut toiminnassa jo 35 vuotta.

Kun vaarasta tiedotetaan nopeasti, tuotteet voidaan poistaa markkinoilta tai kerätä takaisin palautusmenettelyn avulla. Parhaassa tapauksessa tuotteen pääsy myyntiin pystytään estämään kokonaan. Esimerkiksi vaarallinen tuontitavara voidaan pysäyttää jo EU:n ulkorajalla.

Terveysvaroitukset saatavilla kuluttajaportaalissa

Valtaosa RASFF-ilmoituksista koskee elintarvikkeita. Vuonna 2013 tähän ryhmään kuului 85 prosenttia tapauksista. Ilmoituksista 8 prosenttia koski rehuja ja 7 prosenttia elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja.

Uudesta RASFF-kuluttajaportaalista voi hakea tietoa tuoreimmista varoituksista ja tuotteiden takaisinvedoista.

Vuoden 2013 vuosiraportin mukaan RASFF-ilmoitusten määrä väheni 9 prosenttia edellisvuodesta. Samaten tuotteiden hylkäykset rajatarkastuksissa ja ei-kiireelliset ilmoitukset vähenivät. Tämä viittaa siihen, että sääntelyviranomaisten toiminta on tehostunut ja kohdistuu yhä enemmän vakaviin, nopeita toimia vaativiin tapauksiin.

Elintarvikepetosten torjuntaa tehostetaan

RASFF-järjestelmä osoitti toimivuutensa Eurooppaa alkuvuonna 2013 ravistelleen hevosenlihaskandaalin yhteydessä. Nopea tiedonvälitys auttoi ratkaisevasti tapauksen tutkinnassa ja hevosenlihaa sisältäneiden lihavalmisteiden alkuperän jäljittämisessä.

Tapaus osoitti kuitenkin, kuinka hankalaa nykyisten maailmanlaajuisten toimitusketjujen aikana on selvittää elintarvikealan petoksia. RASFF-järjestelmässä jäljitystä helpottavat aiempia tapauksia koskevat jatkoilmoitukset.

Seuraavat vaiheet

EU on kehittämässä erillistä verkkosovellusta elintarvikepetosten torjuntaa varten. Se tukee hiljattain perustetun elintarvikepetoksia käsittelevän yhteistyöverkoston toimintaa. Tietoa on määrä vaihtaa samalla tavoin kuin RASFF-järjestelmässä. 

RASFF – elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä

Elintarviketurvallisuus: 35 vuotta ihmisten ja eläinten terveyden suojelua (lehdistötiedote)

RASFF-järjestelmän vuosiraportti 2013

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä