Cesta

Bezpečnost potravin – ochrana lidí a zvířat - 13/06/2014

Košíčky s lesním a zahradním ovocem na tržišti © iStockphoto

Síť včasného varování EU upozorňující na potenciální rizika sehrála v roce 2013 opět zásadní úlohu při zajišťování toho, aby se nebezpečné potraviny nedostaly ke spotřebitelům, a stanovila si nový cíl vést boj proti podvodným praktikám v potravinářství. 

Podle výroční zprávy za minulý rok upozornil systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva Evropské unie English na 3 205 nových případů ohrožení lidského zdraví potravinovými výrobky. K těmto oznámením patřil případ výskytu hepatitidy typu A v jahodách a vysoce nebezpečné bakterie E.coli v mase.

Do sítě RASFF je zapojeno všech 28 členských zemí Unie a několik dalších států. Díky této spolupráci si mohou vyměňovat informace o potenciálních zdravotních rizicích určitých potravin a krmiv a případně koordinovat bezprostřední reakci.

Včasná identifikace takových produktů umožňuje jejich stažení z trhu nebo od spotřebitelů. Některé produkty lze dokonce zastavit ještě dříve, než se dostanou na pult – například nebezpečné výrobky ze zemí mimo EU je možné odmítnout přímo na vnějších hranicích Unie.

35 let ochrany

Převážná většina případů, na které bylo v roce 2013 upozorněno, se týkala potravin pro lidskou spotřebu (85 % případů). Druhou největší skupinou byla krmiva (8 % případů) a za nimi následovaly obalové materiály, stroje apod. které přijdou do kontaktu s potravinami (7 %) (tzv. materiály určené pro styk s potravinami English).

RAFSS byl dříve využíván především regulačními orgány a úřady, nicméně nyní je nově přístupný veřejnosti prostřednictvím spotřebitelského portálu English, na němž mají spotřebitelé přístup do databáze nejnovějších upozornění na hrozby pro veřejné zdraví, které síť RAFSS obdržela.

Podle výroční zprávy za rok 2013 se objem oznámení předaných systémem snížil oproti roku 2012 o 9 % a poklesl i počet případů odmítnutí produktů na hranicích a zpráv pro informační účely. Z toho vyplývá, že regulační orgány fungují účinněji a zaměřují se na závažné případy, které si vyžadují rychlou reakci.

Boj proti přeshraničním podvodům v potravinářství

Skandál s koňským masem, který otřásl Evropou na začátku minulého roku, upozornil na význam sítě RASFF. Na základě předaných informací o masných produktech zfalšovaných přídavkem koňského masa bylo zahájeno šetření a podařilo se vyhledat zdroj podvodu.

Tato zkušenost ovšem také ukázala, jak obtížné je vysledovat původce podvodu s potravinami v současné době složitých celosvětových dodavatelských řetězců. Současný systém včasného varování již získává nezbytná vodítka pro zpětné vysledování produktů z následných oznámení týkajících se o hlášených případů.

Další kroky

V současné době se pracuje na vývoji nového celoevropského online nástroje pro boj proti podvodům v potravinářství, s jehož pomocí by bylo možné koordinovat potírání tohoto typu podvodů a sdílet potřebné informace. Tento systém doplní činnost nově zřízené sítě pro odhalování podvodů v potravinářství  ελληνικάfrançaisбългарскиhrvatskiDeutschdanskEnglishGaeilgesuomieesti keelmagyarespañol a inspiruje se právě úspěšným modelem pro výměnu informací RAFSS. 

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva English

Tisková zpráva – Bezpečnost potravin: 35 let ochrany lidí a zvířat

Zpráva RAFSS za rok 2013 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy