Navigačný riadok

EÚ sa snaží o zlepšenie kvality rezervačných stránok pre spotrebiteľov - 23/04/2014

Osoba pri rezervácii letu prostredníctvom kreditnej karty © iStockphoto.com

Kontroly webových sídiel s rezervačnými službami pre cestujúcich výrazne zlepšujú dodržiavanie práv spotrebiteľov. V súčasnosti 62 % z nich spĺňa podmienky pravidiel EÚ.

Jeden z 3 používateľov internetu v EÚ si teraz rezervuje cestu a ubytovanie online, pričom sa očakáva, že ich počet bude v budúcnosti rásť. Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi vykonáva pravidelné kontroly webových sídiel o cestovaní, aby zabezpečila dodržiavanie práv spotrebiteľov.

V roku 2013 orgány zistili, že 382 z 552 webových sídiel je v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Odvtedy sa aktualizovalo a opravilo 173 webových sídiel, zatiaľ čo 209 je predmetom prebiehajúcich konaní a 6 ich bolo zrušených.

Zistené problémy

Hlavné zistené problémy:

  • neposkytnutie povinných informácií o totožnosti obchodníka, najmä jeho e-mailovej adresy,
  • chýbajúce jasné pokyny o tom, ako podať sťažnosť,
  • zavádzajúce informácie o konečnej cene,
  • neuvedenie možných cenových príplatkov na základe možnosti voľby.

Administratívne alebo právne konania pokračujú proti 49 webovým sídlam, ktoré ešte stále nespĺňajú príslušné požiadavky. Prehodnocujú sa ďalšie postupy v odvetví cestovného ruchu s cieľom poskytnúť spotrebiteľom všetky príslušné informácie a dať im možnosť prijímať informované rozhodnutia.

Tipy pre spotrebiteľov

  • uistite sa, že obchodník uviedol svoje meno, poštovú a e-mailovú adresu a ak je to potrebné, aj kontaktné údaje leteckého prepravcu alebo hotela,
  • overte si, či máte všetky príslušné informácie, napr. trasu, časový plán, údaje o leteckej spoločnosti a hoteli,
  • skontrolujte konečnú cenu vrátane prípadných dodatočných poplatkov,
  • vytlačte si alebo si uložte kópiu zmluvných podmienok. Upozorňujeme vás, že možno nebudete môcť zrušiť rezerváciu bezplatne alebo dokonca vôbec, a to v závislosti od podmienok zrušenia rezervácie,
  • akékoľvek problémy okamžite nahláste prostredníctvom uvedených kontaktov.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na spotrebiteľskú organizáciu alebo príslušný vnútroštátny orgán. Ak máte problémy s obchodníkom v inom členskom štáte EÚ, môžete sa obrátiť aj na miestne Európske spotrebiteľské centrum češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiromânăsvenska.

Občania EÚ majú aj osobitné práva, pokiaľ ide o cestovanie, preto si ich overte na stránke venovanej právam cestujúcich English alebo si stiahnite príslušnú aplikáciu English.

Tlačová správa: Vyššia miera dodržiavania práv spotrebiteľov na webových sídlach o cestovaní

Otázky a odpovede – prieskum cestovných služieb

Výsledky prieskumu cestovných rezervácií online English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy