Ścieżka nawigacji

Strony internetowe oferujące usługi turystyczne bardziej przyjazne dla konsumentów - 23/04/2014

Osoba rezerwująca online lot przy użyciu karty kredytowej © istockphoto.com

Dzięki kontrolom UE portale internetowe w większym stopniu przestrzegają praw konsumentów: obecnie 62 proc. z nich podaje konsumentom informacje zgodnie z przepisami UE.

Jeden na trzech użytkowników internetu w UE rezerwuje podróż i zakwaterowanie on-line. Przewiduje się, że w przyszłości liczba ta wzrośnie. Aby zapewnić właściwe traktowanie konsumentów, Komisja wraz z organami krajowymi przeprowadza regularne kontrole stron internetowych oferujących usługi turystyczne w całej Europie.

Spośród 552 skontrolowanych w 2013 r. stron internetowych aż 382 nie przestrzegały europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Od tamtej pory zaktualizowano i poprawiono 173 portali, 209 jest przedmiotem toczących się postępowań, a 6 zamknięto.

Jakie problemy wykryto podczas kontroli?

Stwierdzono następujące zasadnicze problemy:

  • brak obowiązkowych informacji o tożsamości sprzedawcy, w szczególności brak adresu e-mail
  • brak jasnych instrukcji w sprawie sposobu składania skarg
  • wprowadzające w błąd informacje o cenie końcowej
  • opcjonalne dopłaty do ceny nie są dokonywane na zasadzie świadomego wyboru („opt-in”).

W przypadku stron internetowych, które nie spełniają wymogów, w dalszym ciągu prowadzone będą postępowania administracyjne lub sądowe. Kontrolowane są także praktyki w sektorze usług turystycznych, tak aby konsumenci mieli dostęp do wszystkich istotnych informacji i mogli dokonywać świadomych wyborów.

Wskazówki dla konsumentów

  • Upewnij się, że sprzedawca podaje własną nazwę, adres pocztowy i adres e-mail oraz że dostępne są także dane kontaktowe przewoźnika lotniczego lub hotelu.
  • Sprawdź, czy posiadasz wystarczające informacje, np. na temat trasy i czasu podróży, przewoźnika lotniczego oraz lokalizacji hotelu.
  • Zwróć uwagę na cenę końcową i ewentualne opłaty opcjonalne.
  • Warto wydrukować lub zapisać kopię warunków umowy. Często nie ma możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub w ogóle nie jest to możliwe.
  • W razie wystąpienia problemu zgłoś go niezwłocznie osobie wyznaczonej do kontaktów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, pamiętaj, że możesz skontaktować się z organizacją konsumencką lub właściwym organem krajowym. W razie problemu ze sprzedawcą w innym kraju UE możesz zwrócić się o pomoc do lokalnego Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pamiętaj, że jako obywatelowi UE przysługują Ci konkretne prawa. Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej prawom pasażerów English. Można też pobrać aplikację English na ten temat.

Komunikat prasowy: Portale turystyczne bardziej przestrzegają praw konsumentów dzięki skoordynowanej akcji kontrolnej

Pytania i odpowiedzi – Akcja kontrolna usług turystycznych

Wyniki ankiety internetowej na temat rezerwacji usług turystycznych online English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki