Navigačný riadok

Využitie výhod mobilných aplikácií na účely zdravia - 10/04/2014

Zdravotnícka aplikácia pre smartfóny, ktorá vykonáva monitorovanie zdravia v reálnom čase © Getty Images

EÚ otvára konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory na to, ako je možné využiť mobilné technológie na zlepšenie zdravotníckych služieb v Európe. Mohlo by to priniesť potenciálne úspory vo výške 99 miliárd EUR.

Mobilné zdravotníctvo označované aj anglickou skratkou mHealth umožňuje pomocou aplikácií pre mobilné telefóny a tablety:

 

  • meranie krvného tlaku,
  • upozorňovanie pacientov na čas užívania liekov,
  • dávkovanie inzulínu diabetikom prostredníctvom prenosu signálov na dávkovač.

EÚ je presvedčená, že pomocou týchto aplikácií by sa v Európe mohli dosiahnuť úspory vo výške 99 mld. EUR, čo by pomohlo k redukcii nákladov na zdravotnú starostlivosť. Aplikácie by k úsporám prispeli tak, že by napríklad:

  • umožnili včasnú diagnostiku,
  • podporili posun starostlivosti od liečby k prevencii,
  • zdravotníckym pracovníkom ušetrili až 30 % času potrebného na získanie a analyzovanie údajov.

Mobilné zdravotníctvo prináša výhody aj pacientom, pretože im ponúka väčšiu kontrolu nad ich vlastným zdravím a prostredím, v ktorom podstupujú liečbu.

Investície do inovácií

Odhaduje sa, že smartfón bude do roku 2017 vlastniť 3,4 mld. ľudí a polovica z nich bude používať aplikácie mobilného zdravotníctva.

V súčasnosti si už môžete stiahnuť takmer 100 000 takýchto aplikácií. Medzi 20 najžiadanejších patria bezplatné aplikácie na šport a cvičenie či zdravotnícke aplikácie, ktoré si stiahlo viac ako 230 miliónov ľudí na celom svete.

EÚ doteraz investovala 100 miliónov EUR do výskumu mobilného zdravotníctva a svojimi financiami prispela k dosiahnutiu významných inovácií. Príklady:

  • pacienti, ktorým zlyhali obličky, si čoskoro budú môcť sledovať svoju dialýzu na smartfóne,
  • existujú už aplikácie na zvládanie stresu vytvorením virtuálneho prostredia, v ktorom si používatelia osvojujú relaxačné techniky,
  • zdravotnícky personál v rakúskom Grazi pomocou nového mobilného systému výrazne zlepšil vnútorné riadenie.

Na najbližšie dva roky je v rozpočte na ďalšie investície vyčlenených takmer 95 miliónov EUR.

Konzultácie s verejnosťou

Napriek výhodám mobilného zdravotníctva pretrvávajú aj obavy, ako je ochrana údajov, ktoré zhromažďujú zdravotnícke aplikácie. Takisto sú nejasné pravidlá o tom, ako sa môžu aplikácie certifikovať ako zdravotnícke pomôcky.

EÚ vyzvala občanov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, verejné orgány, výrobcov mobilných telefónov a ostatnú verejnosť, aby vyjadrili svoje názory na otázky súvisiace s oblasťou mobilného zdravotníctva. Konzultácia obsahuje napríklad tieto otázky: aké bezpečnostné požiadavky by sa mali vzťahovať na zdravotnícke aplikácie a ako podporiť podnikanie v sektore mHealth v Európe.

Príspevky ku konzultácii o mobilnom zdravotníctve Englishmôžete predkladať do 3. júla. Súhrn odpovedí bude uverejnený na konci roka.

Tlačová správa – Zdravotná starostlivosť vo vrecku

Ako vám môže pomôcť mobilné zdravotníctvo (mHealth) DeutschEnglishfrançais

Zelená kniha o mobilnom zdravotníctve English

Digitálna agenda pre Európu – Elektronické zdravotníctvo English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy