Navigacijski put

Ispitivanje koristi mobilnih aplikacija za zdravlje - 10/04/2014

Aplikacija za zdravstvenu zaštitu na pametnom telefonu prati zdravstveno stanje u realnom vremenu ©Getty Images

Europska unija priprema savjetovanje kako bi prikupila ideje o tome kako bi se mobilne tehnologije mogle upotrijebiti za poboljšanje zdravstvenih usluga u Europi i kako bi se eventualno ostvarile uštede u iznosu od 99 milijardi eura.

Mogućnosti koje se nude „m-zdravstvom” uključuju primjene aplikacija na pametnim telefonima i tabletnim računalima:

 

  • za mjerenje krvnog tlaka
  • kao podsjetnik pacijentima da uzmu lijek
  • za davanje inzulina dijabetičarima emitiranjem kontrolnih signala pumpi.

EU vjeruje da bi se s pomoću tih aplikacija moglo u Europi uštedjeti 99 milijardi eura jer bi se smanjili troškovi zdravstvene skrbi:

  • omogućivanjem ranog dijagnosticiranja
  • poticanjem sprečavanja bolesti kako ne bi došlo do potrebe liječenja
  • omogućivanjem stručnjacima u zdravstvenoj zaštiti da uštede do 30 % svojeg vremena na pristupanje podacima i njihovu analizu.

M-zdravstvom pacijentima se daje i veća kontrola nad njihovim zdravljem i dobrostanjem.

Ulaganje u inovacije

Procjenjuje se da će 3,4 milijarde ljudi diljem svijeta imati pametni telefon do 2017. i da će se polovica njih služiti aplikacijama m-zdravstva.

Dostupno je gotovo 100 000 takvih aplikacija, a među najtraženijih 20 aplikacija jesu aplikacije u području rekreativnog sporta, fizičke spremnosti i zdravlja, koje su preuzete više od 230 milijuna puta.

EU je u istraživanje m-zdravstva do sada uložio 100 milijuna eura i tako financirao važne inovacije. Na primjer:

  • pacijenti s otkazivanjem bubrega uskoro će moći pratiti dijalizu na svojim pametnim telefonima
  • već postoje aplikacije za upravljanje stresom stvaranjem virtualnog okružja u kojem korisnici mogu naučiti tehnike opuštanja
  • medicinsko osoblje u Grazu (Austrija) novim je mobilnim sustavom poboljšalo svoje unutarnje upravljanje.

U sljedeće dvije godine bit će na raspolaganju gotovo 95 milijuna eura daljnjih ulaganja.

Javno savjetovanje

Unatoč koristima m-zdravstva i dalje ostaje zabrinutost povezana sa zaštitom podataka prikupljenih u aplikacijama i pravilima o tome kako za te aplikacije osigurati potvrdu o medicinskim pomagalima.

EU sad poziva građane, stručnjake u zdravstvenoj zaštiti, javna tijela vlasti, proizvođače mobilnih telefona i ostale da iznesu svoja stajališta o pitanjima povezanima s m-zdravstvom, uključujući prijedloge o zaštitnim zahtjevima u pogledu aplikacija i o poticanju poduzetništva u području m-zdravstva u Europi.

Odgovori na savjetovanje o m-zdravstvu Englishmogu se slati do 3. srpnja. Sažetak odgovora bit će objavljen krajem godine.

Priopćenje za tisak — Zdravstvena zaštita u džepu

Što m-zdravstvo može učiniti za vas? DeutschEnglishfrançais

Zelena knjiga o m-zdravstvu English

Digitalna agenda za Europu – eZdravlje English

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice