Cosán nascleanúna

An leas a dhéanann aipeanna móibíleacha don tsláinte a fhiosrú - 10/04/2014

Aip cúraim sláinte ar fhón cliste – monatóireacht fíor-ama ©Getty Images

Tá comhairliúchán seolta ag an AE le smaointe a fháil faoin gcaoi is féidir an teicneolaíocht mhóibíleach nó shoghluaiste a úsáid ar mhaithe le seirbhísí sláinte na hEorpa, rud a d'fhéadfadh €99 billiún a spáráil.

Tugtar "m-Shláinte" ar na deiseanna a thugann aipeanna ar fhóin chliste nó ar tháibléid chun:

 

  • brú fola a thomhas
  • é a chur i gcuimhne d'othair a gcógais a thógáil
  • inslin a thabhairt do dhiaibéitigh trí chomharthaí a tharchur chuig an gcaidéal.

Creideann an AE go bhféadfadh na haipeanna sin €99 billiún a shábháil san Eoraip, rud a d'ísleodh an costas ar chúram sláinte mar seo a leanas:

  • go bhféadfaí fáthmheas luath a dhéanamh
  • go gcuirfí an bhéim ar chosc galar seachas ar leigheas
  • go bhféadfadh gairmithe sláinte 30% den am a chaitheann siad ar shonraí a rochtain agus a anailísiú a spáráil.

Buntáiste eile a bhaineann le m-Shláinte go mbíonn smacht níos mó ag na hothair ar a gcuid sláinte agus folláine féin.

Infheistíocht sa nuálaíocht

Meastar go mbeidh fón cliste ag 3.4 billiún duine ar fud na cruinne faoin mbliain 2017 agus go mbeidh a leath díobh ag baint leasa as aipeanna m-Shláinte.

Tá suas le 100,000 de na haipeanna sin ar fáil cheana, agus is iad na 20 aip spóirt, aclaíochta agus sláinte saor in aisce is mó a bhfuil tóir orthu is cúis le breis agus 230 milliún íoslódáil ar fud an domhain.

Tá €100 milliún infheistithe ag an AE go dtí seo sa taighde ar m-Shláinte, sin infheistíocht shuntasach sa nuálaíocht. Roinnt samplaí:

  • beidh othair a dteipeann ar a nduáin in ann a scagdhealú féin a sheiceáil ar a bhfón cliste gan mhoill
  • tá aipeanna ar fáil cheana le strus a bhainistiú, aipeanna a chruthaíonn timpeallacht fhíorúil inar féidir le húsáideoirí eolas a chur ar theicnící scíthe
  • d'éirigh le foireann leighis in Graz na hOstaire feabhas mór a chur ar a gcóras bainistíochta inmheánaí trí chóras nua móibíleach a úsáid.

Beidh suas le €95 billiún breise ar fáil sa tréimhse dhá bhliain amach romhainn.

Dul i gcomhairle leis an bpobal

Cé gur féidir an-leas a bhaint as m-Shláinte, tá imní ann fós mar sin féin, m.sh. cosaint na sonraí a bhailíonn na haipeanna sláinte agus na rialacha faoina ndeimhnítear gur fearais sláinte iad.

Tá an AE ag tabhairt cuireadh dá shaoránaigh, do ghairmithe sláinte, d'údaráis phoiblí, do mhonaróirí fón póca agus do dhaoine eile a dtuairimí a roinnt linn faoi cheisteanna a bhaineann le m-Shláinte, m.sh. na ceanglais sábháilteachta ba chóir a bheith ann d'aipeanna sláinte agus conas fiontraíocht sa réimse m-Shláinte a spreagadh san Eoraip.

Is féidir páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán faoi m-Shláinte Englishidir seo agus an 3 Iúil. Foilseofar achoimre ar an aiseolas sin ag deireadh na bliana.

Preaseisiúint - cúram sláinte i do phóca

Buntáistí na m-Shláinte DeutschEnglishfrançais

Páipéar Uaine maidir le m-Shláinte English

Clár oibre digiteach don Eoraip - r-Shláinte English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links