Navigačný riadok

Najnebezpečnejšie výrobky na trhu EÚ sú z kategórie oblečenia a hračiek - 26/03/2014

Plyšový medvedík vedľa farebného vláčika, lôpt a bábiky v žltom vedierku.

V roku 2013 bol v rámci systému včasného varovania o nebezpečných výrobkoch (RAPEX) vydaný rekordný počet bezpečnostných varovaní. Zároveň stúpol podiel nebezpečných výrobkov pochádzajúcich z Číny.

Členské štáty v minulom roku vydali prostredníctvom systému RAPEX celkovo 2 364 bezpečnostných varovaní o nepotravinárskych výrobkoch, medzi ktorými figurovali nestabilné vane pre dojčatá, skladacie kočíky, tetovacie farby s obsahom zakázaných chemických látok a obuv obsahujúca chemické látky, ktoré spôsobujú alergické reakcie.

Do systému, ktorý zabezpečuje rýchle stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu alebo z obehu, prispieva všetkých 28 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Počet vydaných varovaní v roku 2013 je o 3,8 % vyšší ako v roku 2012. Podľa Komisie je za tento nárast zodpovedné lepšie odhaľovanie nebezpečných výrobkov a presadzovanie právnych predpisov zo strany vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a netreba ho prisudzovať zvýšenej distribúcii nebezpečných výrobkov v Európe.

Desaťročie ochrany spotrebiteľov

Od svojho založenia v roku 2003, kedy bolo vydaných 200 varovaní, systém RAPEX zaznamenal stabilný každoročný nárast, pokiaľ ide o počet nahlásených výrobkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné predpisy.

Štvrtina z celkového počtu prijatých nápravných opatrení v roku 2013 sa týkala oblečenia a hračiek, za ktorými nasledovali elektrické spotrebiče (9 % oznámení), motorové vozidlá (7 % oznámení) a kozmetika (4 % oznámení).

Medzi najčastejšie oznamované potenciálne riziká spôsobené týmito výrobkami patrili chemické riziká a riziko uškrtenia, riziko poranenia, udusenie a zásah elektrickým prúdom.

Takmer dve tretiny nebezpečných výrobkov (64 %) pochádzali z Číny, čo je o 6 % viac ako v roku 2012 a o 10 % viac ako v roku 2011. EÚ spolupracuje s Čínou na zlepšení informovanosti výrobcov o normách pre bezpečnosť výrobkov.

Podiel oznámených nebezpečných výrobkov pochádzajúcich z Európy klesol v roku 2013 na 15 % (oproti pôvodným 27 % z roku 2003).

Najväčší počet oznámení v minulom roku predložilo Maďarsko (12 %), Nemecko a Španielsko (11 %), Bulharsko (8 %) a Spojené kráľovstvo (6 %).

Komisia sa zasadzuje o to, aby členské štáty prijali právne predpisy, ktoré by zlepšili vysledovateľnosť výrobkov. V prípade približne 10 % výrobkov predávaných v Európe v súčasnosti nie je možné určiť krajinu pôvodu alebo výroby.

Tlačová správa – 10. výročie európskeho systému včasného varovania o nebezpečných výrobkoch

Najčastejšie otázky – RAPEX v roku 2013 English

Národné kontaktné miesta systému RAPEX pdf - 151 KB [151 KB] English (en)

Twitter – spotrebiteľské záležitosti Európskej komisie

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy