Naršymo kelias

Tarp pavojingų vartojimo prekių ES daugiausia drabužių ir žaislų - 26/03/2014

Spalvotas meškinas greta spalvingo žaislinio traukinio, įvairių sporto kamuolių ir lėlės geltoname kibirėlyje.

2013 m. naudojantis ES ankstyvojo perspėjimo apie pavojingus produktus sistema (RAPEX) išsiųstų perspėjimų apie pavojų saugai skaičius buvo rekordinis. Taip pat pastebimai padidėjo iš Kinijos gaunamų nesaugių prekių dalis.

Praėjusiais metais naudojantis perspėjimo sistema RAPEX iš viso išsiųsti 2 364 perspėjimai apie ne maisto produktų pavojų saugai. Šie gaminiai – tai nestabilios kūdikių vonelės, netvirti sulankstomi vaikų vežimėliai, rašalas tatuiruotėms, kuriame yra draudžiamų toksinių medžiagų, batai, kuriuose yra alergiją sukeliančių cheminių medžiagų, ir kt.

Sistema, kuria užtikrinama, kad pavojingi gaminiai būtų greitai pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti iš vartotojų, veikia visose 28 ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

2013 m. perspėjimų buvo 3,8 % daugiau negu ankstesniais metais. Komisijos manymu, šis padidėjimas aiškintinas nacionalinių priežiūros institucijų geriau vykdomu aptikimu ir taisyklių laikymosi užtikrinimu, o ne Europoje platinamų pavojingų gaminių skaičiaus padidėjimu.

Vartotojų apsaugos dešimtmetis

Palyginti su 2003 m., kuriais pradėjo veikti sistema RAPEX ir buvo išsiųsta 200 perspėjimų, naudojantis šia sistema aptinkamų gaminių, kurie neatitinka reikalavimų, kasmet nuolat daugėjo.

2013 m. po ketvirtadalį visų taisomųjų priemonių taikyta drabužiams ir vaikų žaislams, po to ėjo elektros prietaisai (9 % atvejų), motorinės transporto priemonės (7 %) ir kosmetika (4 %).

Dažniausi galimi pavojai vartotojams buvo cheminis toksiškumas ir pavojus pasismaugti, susižeisti, užspringti ir gauti elektros smūgį.

Beveik dviejų trečdalių pavojingų prekių kilmės šalis buvo Kinija (64 %): jos dalis padidėjo 6 %, palyginti su 2012 m., ir 10 %, palyginti su 2011 m. ES bendradarbiauja su Kinija siekdama, kad gamintojai geriau suprastų produktų saugos standartus.

Europoje pagamintų pavojingų produktų, kurie aptikti naudojantis sistema, dalis sumažėjo nuo 27 % prieš dešimtmetį iki 15 % 2013 m.

Daugiausiai pranešimų praėjusiais metais buvo paskelbta Vengrijoje (12 % atvejų), Vokietijoje ir Ispanijoje (11 %), Bulgarijoje (8 %) ir Jungtinėje Karalystėje (6 %).

Komisija ragina ES valstybes nares priimti teisės aktus, kuriais būtų gerinamas gaminių atsekamumas. Šiuo metu kilmės arba gamybos šalies negalima atsekti apie 10 % Europoje parduodamų nesaugių gaminių atveju.

Pranešimas spaudai. 10-oji RAPEX sukaktis

DUK. RAPEX 2013 m. English

RAPEX nacionaliniai kontaktiniai centrai pdf - 151 KB [151 KB] English (en)

Europos Komisija ir vartotojų reikalai „Twitter“

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos