Cesta

Na prvním místě seznamu nebezpečných výrobků v EU jsou oděvy a hračky - 26/03/2014

Plyšový medvídek sedí vedle barevného vláčku, míčů a panenky ve žlutém kyblíčku

V roce 2013 vydala EU v rámci svého systému včasné výměny informací o nebezpečných výrobcích (RAPEX) rekordní počet bezpečnostních varování. Došlo rovněž k výraznému nárůstu nebezpečného zboží z Číny.

Minulý rok bylo prostřednictvím systému RAPEX vydáno celkem 2 364 bezpečnostních varování pro nepotravinářské výrobky. Jednalo se například o nekvalitní dětské vaničky a kočárky, tetovací inkousty obsahující toxické látky či obuv obsahující alergenní látky.

Systém, který zajišťuje rychlé stažení nebezpečných výrobků z trhu nebo od spotřebitelů, působí nejen ve všech 28 zemích EU, ale také v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

Počet varování vydaných v roce 2013 se oproti předchozímu roku zvýšil o 3,8 %. Komise připisuje toto zvýšení kvalitnější detekci a důslednějšímu uplatňování předpisů ze strany vnitrostátních orgánů a nikoli nárůstu počtu nebezpečných výrobků distribuovaných v Unii.

Deset let ochrany spotřebitelů

Od roku 2003, kdy RAPEX zahájil svou činnost a kdy bylo vydáno 200 varování, dochází každoročně k nárůstu počtu zjištěných nevyhovujících výrobků.

Polovina z celkového počtu vydaných varování v roce 2013 se týkala oděvů a hraček, 9 % se týkalo elektrických výrobků, 7 % motorových vozidel a 4 % kosmetických výrobků.

Nejběžnější potenciální rizika pro spotřebitele představovaly jednak chemické látky, ale také riziko uškrcení, zranění, udávení a úrazu elektrickým proudem.

Téměř dvě třetiny nebezpečného zboží pocházely z Číny, což představuje 6% nárůst oproti roku 2012 a 10% nárůst oproti roku 2011. Unie spolupracuje s Čínou v zájmu zvýšení informovanosti čínských výrobců o bezpečnostních normách pro výrobky.

Podíl nebezpečných výrobků se značkou „vyrobeno v EU“ se snížil z 27 % před deseti lety na 15 % v roce 2013.

Největší počet oznámení pocházel loni z Maďarska (12 % případů), Německa a Španělska (11 %), Bulharska (8 %) a Spojeného království (6 %).

Komise pobízí státy EU k tomu, aby přijaly právní předpisy, které by vedly ke zlepšení vysledovatelnosti výrobků. V současné době nelze do země původu vysledovat zhruba 10 % nebezpečných výrobků prodávaných v EU.

Tisková zpráva – 10. výročí systému RAPEX

Časté otázky – RAPEX v roce 2013 English

Vnitrostátní kontaktní místa RAPEX pdf - 151 KB [151 KB] English (en)

Twitter – Evropská komise – Záležitosti spotřebitelů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy