Sti

Ambitiøse EU-planer kan mindske forbruget af plastikposer med 80 % - 08/11/2013

Et kunstværk bestående udelukkende af plastikaffald for at skabe opmærksomhed om ressourceeffektivitet

EU vil kunne mindske sit forbrug af engangsplastikposer drastisk i løbet af de næste 4 år ifølge Kommissionens planer, som blev præsenteret i denne uge.

Med det nye forslag skal EU-landene gøre en indsats for at mindske brugen af tynde plastikposer på den måde, de finder mest hensigtsmæssig. Det kan blandt andet være gennem beskatning af eller forbud mod brugen af bæreposer eller ved hjælp af nationale reduktionsmål.

De europæiske borgere bruger hver i gennemsnit 198 engangsplastikposer hvert år, hvilket svarer til en pose om dagen pr. hustand. Men det årlige forbrug varierer meget landene imellem og spænder mellem 4 stk. pr. person i Danmark og Finland og 466 stk. i Polen, Portugal og Slovakiet.

Ændring af forbrugeradfærden

I mange af de EU-lande, som har indført obligatoriske afgifter på engangsplastikposer, har dét, at forbrugerne skal betale, hver gang de bruger en plastiskpose, medført et drastisk fald i forbruget .

De næsten 100 mia. plastikposer, der udleveres i supermarkeder og andre butikker hvert år, anvendes kun i omkring 20 minutter, men det tager naturen flere hundrede år om at nedbryde dem. Hvert år ender 8 milliarder af dem desuden i floder og søer eller som affald på gader eller på landet.

Livsfarlig miljøpåvirkning

De poser, som ender i havet, bliver ofte indtaget af havdyr og -fugle – og det kan have døden til følge for hvaler, sæler og måger samt mange arter af truede skildpadder. I Nordsøen har 94 % af alle fugle plastik i maven. Og i den anden ende af Europa udgør plastikposer 73 % af al det plastikaffald, som trawlere opsamler langs Toscanas kyst.

EU håber, at planen vil hjælpe med at ændre holdningen til forbrug og affald.

Det nye forslag gælder kun for tynde plastikbæreposer, da disse genbruges i mindre grad end de tykkere poser.

Forslaget er Kommissionens svar på de europæiske miljøministres opfordring til indgreb på EU-niveau. Det kommer i forlængelse af en offentlig høring, som viste, at der er stor opbakning til et EU-dækkende initiativ.

Pressemeddelelse – Plan skal mindske brugen af plastikposer

Video – Slut med vores afhængighed af plastikposer English

Ofte stillede spørgsmål English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links