Cesta

Ambiciózní plán EU by mohl snížit používání plastových tašek o 80 % - 08/11/2013

Umělecké dílo vytvořené výhradě z plastového odpadu, které má upozornit na důležitost účinného využívání zdrojů

Komise tento týden předložila plán, podle něhož by se v EU měla v příštích 4 letech výrazně snížit spotřeba jednorázových plastových tašek.

Podle návrhu budou členské země EU povinny odrazovat spotřebitele od používání tenkých plastových tašek a budou mít volnou ruku při výběru nejvhodnějších způsobů, které k tomu zvolí. Například mohou na tyto tašky uvalit zvláštní daň nebo je plošně zakázat, případně může každý stát přijmout svůj vlastní harmonogram jejich postupného odstraňování z obchodů.

Každý občan EU v průměru spotřebuje 198 plastových tašek za rok, což odpovídá jedné tašce za den na domácnost. Tyto průměry se ale mezi jednotlivými zeměmi EU značně liší: v Dánsku a Finsku jsou to pouze 4 tašky na osobu, zatímco v Polsku, Portugalsku a na Slovensku 466 tašek.

Změnit chování spotřebitelů

Většina ze zemí Unie, které zavedly povinné poplatky za plastové tašky, zaznamenala prudký pokles jejich používání, jelikož se spotřebitelům nechtělo za ně pokaždé platit.

Supermarkety a další obchody vydají každý rok zákazníkům přibližně 100 miliard plastových tašek a sáčků. Ti je však většinou potřebují jen na 20 minut, než si v nich odnesou nákup, a poté je zahodí. V řekách, lesích a jinde ve volné přírodě, ale i na ulicích tak každoročně skončí až 8 miliard tašek. Přirozenou cestou se však rozloží až za několik set let.

Katastrofální dopad na životní prostředí

Plastové sáčky, které se ocitnou v mořích, většinou skončí v útrobách mořských živočichů, pro které to ale má fatální důsledky. Nejčastěji se jedná o velryby, tuleně, racky a mnoho druhů ohrožených želv. V Severním moři se plasty vyskytují v žaludcích 94 % všech ptáků. Na druhém konci Evropy, v Toskánsku, tvoří plastové tašky 73 % veškerého plastového odpadu, které lodě podél pobřeží seberou.

Evropská unie doufá, že její plán pomůže změnit přistup ke spotřebě a odstraňování odpadu.

Nový návrh se tyká pouze tenkých odnosných tašek, protože u nich je nejméně pravděpodobné, že je lidé znovu použijí nebo že se budou recyklovat.

Komise tak reagovala na výzvu ministrů životního prostředí států EU, aby byla přijata opatření na úrovni celé Unie. Návrhu předcházela rozsáhlá veřejná konzultace, ve které respondenti podpořili vznik iniciativy celoevropského rozsahu.

Tisková zpráva – Komise navrhuje omezit používání plastových tašek

Video – Konec naší závislosti na plastových taškách English

Časté otázky English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy