Navigointipolku

Kypros ja Luxemburg kärjessä uimaveden laatuvertailussa - 05/08/2013

Ranta Kyproksella © EU

Suurin osa EU:n rannikoiden ja sisämaan uimavesistä on uimakelpoisia, ja vesien laatu on yleisesti parantunut.

EU-maissa lomailevat voivat pulahtaa uimaan ilman suurempaa huolta veden laadusta. Noin 95 % merenrantojen ja 91 % sisävesien uimarannoista täyttää EU:n vähimmäisvaatimukset.

Tuoreessa vuoden 2012 arviointiraportissa veden laatu arvioitiin erinomaiseksi suurimmalla osalla uimarannoista kuten edellisenäkin vuonna. Vähimmäisvaatimukset täyttäviä rantoja oli nyt kuitenkin aiempaa enemmän.

Vuoden 2012 uimavesiraportti

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) vuotuisessa uimavesitutkimuksessa DeutschEnglishfrançais tutkittiin näytteitä yli 22 000 uimarannalta eri puolilta Eurooppaa.

Vedestä analysoitiin epäpuhtauksia ja bakteeripitoisuuksia. Esimerkiksi kolibakteereita voi joutua uimavesiin jätevedestä tai karjatalousjätteistä.

Maakohtaiset tulokset

Vuonna 2012 puhtaimmat uimavedet olivat Kyproksella ja Luxemburgissa, joissa kaikkien ilmoitettujen uimarantojen veden laatu oli erinomainen. Seuraaviksi tutkimuksessa sijoittuivat Malta, Kroatia ja Kreikka, joissa yli 90 % rannoista sai erinomaisen arvosanan.

Eniten puutteita havaittiin Belgiassa, jossa 12 % tutkituista uimarannoista ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia. Alankomaissa heikkolaatuisia rantoja oli 7 % ja Britanniassa 6 %.

Suomessa tutkittiin yhteensä 320 uimarantaa. Lähes 70 % rannikon ja noin 88 % sisävesien uimarannoista oli laadultaan erinomaisia. Sisävesien tilanne oli edellisvuoteen verrattuna parantunut lähes 8 %, rannikon hieman heikentynyt. Silti vain kolme merenrantakohdetta jäi vähimmäisvaatimusten alle.

Vaikka veden laatu on yleisesti kohentunut, komissio ja Euroopan ympäristökeskus haluavat tehostaa vedenlaatua parantavia toimia, jotta vesi on uima- ja juomakelpoista kaikkialla EU:ssa. Tavoitteena on vähentää jätevesien aiheuttamaa saastumista, maatilojen jätevesien ja viljelysmaan valumavesien haittoja sekä eläinperäisten jätteiden määrää rantojen läheisyydessä.

Oletko menossa uimaan?

 • Maakohtaiset raportit English

  Tutustu rantakohteesi veden laatuun ennen matkaa

 • Euroopan vesitietojärjestelmä (WISE) English

  Tutki tilastoja ja interaktiivisia karttoja

 • Uimavesiluokitusten symbolit English

  Tutustu uimarannoilla käytettäviin laatumerkintöihin

 • Eye on Earth -portaali English

  Raportoi oman uimarantasi tilasta

Veden laatu ja ympäristö – lisätietoa English

Matkustaminen Euroopassa 2012–2013

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä