Navigatsioonitee

Küpros ja Luksemburg on suplusvee kvaliteedi poolest esirinnas - 05/08/2013

Suplusrand Küprosel © EL

Peaaegu kõigi Euroopa randade ning enamuste jõgede ja järvede vesi on ujumiseks piisavalt puhas. Vee kvaliteet on veelgi paranemas.

Kui kavandate sel aastal rannapuhkust, siis olge mureta – 95% randade vesi on piisavalt puhas ning vastab ELi miinimumnõuetele. Jõgede ja järvede puhul on asjaomane näitaja 91%.

Viimases aruandes anti 2012. aastaks enamikule supluskohtadele väga hea hinne. Neid kohti oli sama palju kui 2011. aastal. Kuid eelmise aastaga võrreldes anti rohkematele hindeks „piisav”.

Vee kvaliteedi kontroll 2012. aastal

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) iga-aastases aruandes suplusvee kvaliteedi kohta DeutschEnglishfrançais uuriti rohkem kui 22 000 supluskohast üle kogu Euroopa võetud veeproove.

Veest otsiti eeldatavasti kanalisatsiooniveest või loomasõnnikust pärinevate kahjulike saasteainete ja bakterite (nt E.coli) võimalikke jälgi.

Parimate... ja halvimate tulemustega riigid

2012. aasta parimate hulgas olid Küpros ja Luksemburg, kus kõigi supluskohtade vesi oli väga hea kvaliteediga. Neile järgnesid Malta, Horvaatia ja Kreeka, kus üle 90% supluskohtade vesi oli väga hea kvaliteediga.

Halvimat suplusvee kvaliteeti täheldati Belgias (13%), Madalmaades (7%) ja Ühendkuningriigis (6%).

Eestis tuvastati väga hea kvaliteediga suplusvesi 54st testitud suplusrannast või siseveekogust 64,8% puhul ning hea või piisava kvaliteediga oli see 27,8% puhul. Eestis halva kvaliteediga supluskohti ei olnud, küll aga tuli 1 keelustada või sulgeda.

Kuigi vee kvaliteet on üldiselt paranenud, nõuavad komisjon ja Euroopa Keskkonnaamet, et kõigi ELi veekogude vee kvaliteet muudetaks ujumise ja joomise jaoks sobivaks. See tähendab saastatuse ja kanalisatsioonivee hulga vähendamist, põllumajandusettevõtetest ja põllumajandusmaadelt vee äravoolu parandamist ning randu ohustava loomasõnniku rangemat kontrollimist.

On kavas ujuma minna?

 • Suplusvee kvaliteet teie kodukohas English

  Enne randa minekut kontrollige vee kvaliteedile antud hinnet

 • Euroopa veeteabesüsteem (WISE) English

  Laadige alla andmed ja tutvuge interaktiivsete kaartidega

 • Suplusvee kvaliteedisümbolid lahtiseletatuna English

  Otsige supluskohas neid sümboleid

 • Eye on Earth English

  Teavitage kohaliku veekogu seisundist

Täiendav teave veekvaliteedi ja keskkonna kohta English

Euroopa reisijuht 2012–2013

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad