Sökväg

Gröna veckan 2013 – renare luft - 03/06/2013

På sitt årliga möte i Bryssel den 4–7 juni försöker europeiska experter att finjustera EU:s miljöstrategi.

EU-reglerna har bidragit till att minska luftföroreningarna i Europa de senaste åren. I många storstäder och tätbefolkade regioner är luftkvaliteten emellertid fortfarande mycket dålig. I vissa områden är det så mycket partiklar, ozon och kvävedioxid i luften att EU:s gränsvärden överskrids med stor marginal.

Det behöver göras mer. Nästan fyra av fem English européer anser att EU bör införa strängare regler för att göra något åt luftföroreningarna.

EU-kommissionen är därför i färd med att ta fram förslag för att skärpa gällande regler. Kommissionens översyn English bygger på två webbsamråd. Resultaten från det andra samrådet English , som avslutades den 4 mars 2013, kommer att publiceras inom kort.

Kommissionen samlar också in synpunkter på årets gröna vecka English i Bryssel. Runt 3 000 forskare, företagsledare, miljöorganisationer och beslutsfattare samlas i samband med detta forum för att diskutera hur man kan göra luften i Europa renare. Vem som helst kan anmäla sig English till forumet, som också kommer att direktsändas på nätet.

Gröna veckan inleds med en diskussion om den aktuella luftkvaliteten och luftföroreningarnas inverkan på människan – dödsfall i förtid till följd av exempelvis sjukdomar i luftvägarna, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Deltagarna kommer att informeras om de viktigaste resultaten från den pågående översynen av EU:s strategi för renare luft och om några av de viktigaste politiska alternativen i linje med kommissionens handlingsprogram för miljön fram till 2020 English .

Man kommer också att diskutera hur man bäst genomför EU:s luftkvalitetsregler och minskar riskerna för miljön och människors hälsa.

Deltagarna kommer att undersöka vilka lösningar, resurser och etappmål som bäst kan bidra till en hållbar förbättring av luftkvaliteten i Europa.

Kommissionen har för avsikt att föreslå ett åtgärdspaket i höst.

Cirka 50 evenemang English kommer också att hållas utanför Bryssel. Den 24–26 juni anordnas till exempel en internationell konferens i Göteborg om framtidens politiska insatser mot luftföroreningar.

Läs mer om EU:s miljöarbete English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar