Navigačný riadok

Zelený týždeň 2013 – ako zlepšiť kvalitu ovzdušia - 03/06/2013

Európski odborníci sa na svojom výročnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 4. až 7. júna v Bruseli, budú snažiť o doladenie prístupu EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.

Pravidlá EÚ prispeli počas uplynulých rokov k zlepšeniu kvality nášho ovzdušia. Napriek tomu ľudia žijúci v niektorých najhustejšie obývaných mestách a regiónoch dýchajú veľmi znečistený vzduch, ktorý výrazne prevyšuje limity pre tuhé častice, ozón a oxid dusičitý.

So súčasnou situáciou musíme niečo urobiť. Takmer 80 % English Európanov sa domnieva, že EÚ by mala navrhnúť prísnejšie opatrenia na zvýšenie kvality ovzdušia.

Európska komisia preto pripravuje návrhy na riešenie nedostatkov súčasných právnych predpisov. V rámci revízie English existujúcej právnej úpravy Komisia zorganizovala dve verejné internetové konzultácie. Druhá English z nich sa skončila 4. mája a jej výsledky sa čoskoro uverejnia.

Európska komisia bude zhromažďovať názory zainteresovaných strán aj počas tohtoročného fóra, ktoré sa v rámci Zeleného týždňa English organizuje v Bruseli. Približne 3 000 vedcov, podnikateľov, environmentalistov a zástupcov vládnych inštitúcií sa zúčastní diskusií o tom, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia v Európe. Fórum, do ktorého sa môže prihlásiť English ktokoľvek, sa bude naživo vysielať na internete.

Program sa začne v utorok diskusiou o súčasnom stave kvality ovzdušia a následkoch znečistenia vzduchu pre ľudí (napr. predčasné úmrtia spôsobené rakovinou alebo respiračnými a kardiovaskulárnymi chorobami).

Účastníci sa dozvedia o hlavných výsledkoch prebiehajúcej revízie politiky EÚ v tejto oblasti a o ďalších krokoch, o ktorých sa uvažuje a ktoré sú v súlade s environmentálnym akčným programom Komisie na obdobie do roku 2020 English .

Ďalej sa bude diskutovať o najefektívnejších spôsoboch ako účinne vykonávať pravidlá EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia a znižovať riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Účastníci budú debatovať o najsľubnejších riešeniach, zdrojoch a cieľoch týkajúcich sa udržateľného zlepšenia kvality ovzdušia v EÚ.

Komisia plánuje predložiť balík návrhov už túto jeseň.

Približne 50 podujatí English sa už uskutočnilo alebo sa má uskutočniť aj v iných mestách. Na Slovensku sa v rámci Zeleného týždňa organizuje 21. júna cyklistické podujatie v Kysuckom Lieskovci. Viac informácií nájdete na stránke www.biomasa.sk.

Viac o politike EÚ v oblasti ochrany životného prostredia English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy