Ścieżka nawigacji

Czyste powietrze głównym tematem Zielonego Tygodnia 2013 - 03/06/2013

Podczas dorocznego spotkania w Brukseli (w tym roku w dniach 4–7 czerwca) europejscy eksperci starają się dostosować podejście UE do kwestii ochrony środowiska.

Od wielu lat unijne przepisy przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Europie. Mimo to mieszkańcy niektórych najgęściej zaludnionych miast i regionów w dalszym ciągu odczuwają negatywne skutki bardzo niskiej jakości powietrza. W niektórych z nich wdychane powietrze znacznie przekracza unijne normy jakości, które dotyczą takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon i dwutlenek azotu.

Dlatego konieczne są dalsze działania. Niemal co piąty English Europejczyk uważa, że UE powinna zaproponować bardziej zdecydowane środki, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

W odpowiedzi Komisja Europejska przygotowuje właśnie propozycje usunięcia niedociągnięć w obecnie obowiązujących przepisach. W związku z tym w ramach przeglądu przepisów English otrzymała uwagi zainteresowanych osób, które uczestniczyły w dwóch internetowych konsultacjach społecznych. Drugie English konsultacje zakończyły się 4 marca 2013 r. i wkrótce opublikowane zostaną ich wyniki.

Poza tym Komisja weźmie pod uwagę wyniki tegorocznej konferencji w ramach Zielonego Tygodnia English w Brukseli. Prawie 3 tys. naukowców, przedsiębiorców, obrońców środowiska i urzędników państwowych będzie zastanawiać się nad tym, co zrobić, aby poprawić jakość powietrza w Europie. Każdy może się zgłosić English do udziału w sesjach dyskusyjnych, które będą transmitowane na żywo w internecie.

Konferencję zainauguruje we wtorek dyskusja na temat aktualnego stanu jakości powietrza i skutków jego zanieczyszczenia dla ludzi, które obejmują np. przedwczesne zgony spowodowane chorobami układu oddechowego, układu krążenia i chorobami nowotworowymi.

Uczestnicy forum poznają główne ustalenia trwającego przeglądu polityki UE w zakresie jakości powietrza i niektóre z najważniejszych opcji strategicznych, jakie są brane pod uwagę. Są one zgodne z przyjętym przez Komisję programem działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. English

Następnie omówione zostaną główne sposoby skutecznego wdrożenia przepisów UE w zakresie jakości powietrza i zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego.

Uczestnicy zastanowią się nad najbardziej obiecującymi rozwiązaniami i zasobami służącymi osiągnięciu poprawy jakości powietrza w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju; rozważą także główne etapy działań.

Jesienią br. Komisja zamierza przedstawić pakiet propozycji legislacyjnych na ten temat.

W ramach Zielonego Tygodnia około 50 wydarzeń English odbędzie się również poza Brukselą, m.in. w Wielkiej Brytanii. Na przykład w 7 czerwca 2009 r. w Leicester zorganizowane zostaną warsztaty na temat innowacyjnych rozwiązań w celu zmniejszenia natężenia ruchu i poprawy jakości powietrza w regionie.

Więcej informacji na temat polityki UE w zakresie ochrony środowiska English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki