Cosán nascleanúna

Seachtain Ghlas 2013 – ag díriú ar aer níos glaine - 03/06/2013

Féachann saineolaithe Eorpacha le cur chuige an AE i leith cosaint an chomhshaoil a mhionchoigeartú ag cruinniú bliantúil sa Bhruiséil – 4-7 Meitheamh.

A bhuí do rialacha AE tá aer na hEorpa ag éirí níos glaine le himeacht na mblianta. Mar sin féin, tá daoine atá ina gcónaí i roinnt de na cathracha is na réigiúin is mó daonra thíos le haer de cháilíocht an-íseal fós. In áiteanna áirithe, tá daoine ag análú aeir a sháraíonn go mór teorainneacha an AE maidir le caithníní, ózón agus dé-ocsaíd nítrigine.

Ní mór tuilleadh a dhéanamh. Tá beagnach 4 as 5 English Eorpach den tuairim gur cheart don AE bearta níos láidre a mholadh chun dul i ngleic le truailliú aeir.

Ma fhreagairt, tá an Coimisiún Eorpach ag ullmhú tograí chun aghaidh a thabhairt ar laigí a rialacha faoi láthair. Mar chuid den athbhreithniú English sin, fuair an Coimisiún ionchur trí dhá chomhairliúchán poiblí ar líne – bhí deireadh leis an dara ceann English an 4 Márta 2014, agus foilseofar na torthaí gan mhoill.

Beidh ionchur á bhailiú ag an gCoimisiún ag fóram Sheachtain Ghlas English na bliana seo sa Bhruiséil. Beidh isteach is amach le 3 000 eolaí, ceannaire gnó, aighní comhshaoil agus oifigeach rialtais i láthair chun bealaí le haer na hEorpa a ghlanadh suas a chaibidil. Féadfaidh aon duine clárú English le freastal ar an bhfóram, a ndéanfar gréasánsruthlú ar líne air.

Tosóidh siad ar an Máirt le plé ar cháilíocht an aeir faoi láthair agus ar thionchar aeir thruaillithe ar dhaoine – báis anabaí ó ghalair riospráide, chardashoithíocha agus ailse mar shampla.

Cloisfidh na rannpháirtithe príomhthorthaí san athbhreithniú leanúnach ar bheartas aeir an AE mar aon le roinnt príomhroghanna beartais atá faoi bhreithniú. Tá na bearta sin i gcomhréim le clár gníomhaíochta comhshaoil an Choimisiúin go 2020 English .

Sa chomhdháil seo, pléifear freisin na bealaí is tábhachtaí le rialacha AE maidir le cáilíocht an aeir a chur chun feidhme go héifeachtach agus le rioscaí do shláinte an duine agus don chomhshaol a laghdú.

Breithneoidh na rannpháirtithe na réitigh, na hacmhainní is na garspriocanna is fearr le cáilíocht an aeir san AE a fheabhsú ar bhealach inbhuanaithe.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún pacáiste tograí a dhréachtú san Fhómhar seo romhainn.

Tá tuairim is 50 imeacht English sceidealaithe le bheith ar siúl lasmuigh den Bhruiséil freisin, lena n-áirítear sa Ríocht Aontaithe. Mar shampla, an 7 Meitheamh, beidh ceardlann i Leicester ar réitigh nuálacha le brú tráchta a laghdú agus le cáilíocht an aeir a fheabhsú sa réigiún.

Tuilleadh eolais faoi chur chuige an AE maidir leis an gcomhshaol English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links