Navigointipolku

Vihreä viikko 2013: puhtaampaa ilmaa kaikille - 03/06/2013

Ympäristönsuojelun asiantuntijat kokoontuvat Brysseliin 4.–7.6. keskustelemaan EU:n ympäristöpolitiikasta. Konferenssin erityisteemana on ilmanlaatu.

EU-lainsäädännöllä on vuosien mittaan onnistuttu vähentämään ilman saastumista Euroopassa. Erityisesti tiheimmin asutuilla alueilla elävät ihmiset kärsivät kuitenkin edelleen huonosta ilmanlaadusta. Hengitysilman pienhiukkas-, otsoni- ja typpidioksidipitoisuudet ylittävät EU:n raja-arvot paikoin huomattavasti.

Lisätoimia siis tarvitaan. Lähes 80 % English eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU:n olisi torjuttava ilman saastumista tiukentamalla sääntöjä.

Euroopan komissio laatiikin parhaillaan ehdotuksia nykylainsäädännön puutteiden korjaamiseksi. Komissio on tämän lakiuudistuksen English yhteydessä järjestänyt asiasta kaksi julkista verkkokuulemista. Toinen kuuleminen English päättyi 4.3.2013, ja sen tulokset julkistetaan lähiaikoina.

Komissio kuulee sidosryhmiä myös tämän vuoden vihreän viikon English konferenssissa Brysselissä. Konferenssin tilaisuuksiin kokoontuu noin 3 000 tutkijaa, yritysjohtajaa, ympäristöaktiivia ja viranomaisten edustajaa keskustelemaan siitä, miten Euroopan ilmanlaatua voitaisiin parantaa. Konfrerenssiin rekisteröityminen English on avoin kaikille, ja tilaisuuksia voi seurata myös suorana lähetyksenä internetissä.

Tiistain tilaisuuksissa keskustellaan ilmanlaadun nykytilasta sekä saasteiden vaikutuksista ihmisten terveyteen, esimerkiksi hengityselin- sekä sydän- ja verisuonitautien ja syövän aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista.

Konferenssissa esitellään EU:n ilmanlaatupolitiikan meneillään olevan tarkistustyön keskeisiä näkökohtia ja toimintavaihtoehtoja. Nämä vaihtoehdot pohjautuvat komission yleiseen ympäristöalan toimintaohjelmaan (–2020) English .

Konferenssin tilaisuuksissa keskustellaan lisäksi keinoista, joilla voidaan varmistaa ilmanlaatua koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpano ja vähentää ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Osanottajat analysoivat, millä keinoilla ja ratkaisuilla voitaisiin parhaiten parantaa ilmanlaatua EU:ssa kestävällä tavalla.

Komissio aikoo antaa toimenpide-esityksensä ensi syksynä.

Vihreällä viikolla järjestetään yhteensä noin 50 tapahtumaa English eri puolilla Eurooppaa. Teemaviikolla kampanjoidaan esimerkiksi saasteettomien liikennemuotojen puolesta.

EU:n ympäristöpolitiikka – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä