Navigatsioonitee

Roheline nädal 2013 – tähelepanu all puhtam õhk - 03/06/2013

Euroopa eksperdid asuvad korrigeerima ELi keskkonnakaitset käsitlevat lähenemisviisi 4.−7. juunini Brüsselis toimuva iga-aastase kohtumise raames.

ELi eeskirjad on aidanud aastate jooksul kaasa Euroopa õhu puhtamaks muutmisele. Vaatamata sellele kannatavad kõige tihedamini asustatud linnades elavad inimesed siiski väga kehva õhukvaliteedi all. Mõnedes linnades hingavad inimesed sisse õhku, mis ületab tahkete osakeste, osooni ja lämmastikdioksiidi puhul kehtestatud ELi piirnorme märkimisväärselt.

Teha tuleb veelgi rohkem. Viiest eurooplasest English neli leiab, et EL peaks esitama rangemad meetmed õhusaaste vähendamiseks.

Euroopa Komisjon on seetõttu koostamas ettepanekuid, et lahendada kehtivates eeskirjades esinevaid puudujääke. Asjaomase läbivaatamise English raames on komisjon kogunud arvamusi kahe avaliku konsultatsiooni kaudu – viimane English neist lõppes 4. märtsil 2013 ning selle tulemused avaldatakse peagi.

Komisjon kogub samuti teavet käesoleval aastal Brüsselis toimuva rohelise nädala English foorumi raames. Umbes 3000 teadlast, ärijuhti, keskkonnaaktivisti ja valitsusametnikku kogunevad selleks, et arutada viise, kuidas Euroopa õhukvaliteeti parandada. Igaüks saab foorumile registreeruda English. See kantakse samuti üle internetis.

Foorum saab alguse teisipäeval, mil arutatakse praegust õhukvaliteeti ning õhusaaste mõju inimestele (milleks on muu hulgas näiteks hingamisteede-, südame-veresoonkonnahaigustest ning vähktõvest põhjustatud enneaegsed surmajuhtumid).

Osalejad saavad teada, millised on ELi õhupoliitika käimasoleva läbivaatamise peamised järeldused ning peamised kaalumise all olevad poliitikavalikud. Need valikud on kooskõlas komisjoni kuni 2020. aastaks kehtestatud keskkonnaalase tegevusprogrammiga English .

Sellele järgneb arutelu, kuidas tõhusalt rakendada õhukvaliteeti käsitlevaid ELi eeskirju ning vähendada õhusaaste mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Foorumil osalejad pakuvad välja kõige lootustandvamaid lahendusi, ressursse ja etappe ELi õhukvaliteedi jätkusuutlikuks parandamiseks.

Komisjon kavatseb esitada ettepanekute paketi käesoleval sügisel.

Ka väljaspool Brüsselit on kavandatud umbes 50 üritust English . Paides, Türis, Pärnus ja Tallinnas korraldatakse korteriühistustute õppepäevade raames õhukvaliteedile pühendatud töötubasid.

Lugege täiendavalt ELi lähenemisviisist seoses keskkonnaga English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad