Cesta

Zelený týden se letos zaměří na téma čistší vzduch - 03/06/2013

Během svého každoročního setkání v Bruselu budou ve dnech 4.–7. června 2013 evropští odborníci hledat odpovědi na otázku, jak zlepšit přístup EU k ochraně životního prostředí.

Evropské unii se daří znečištění ovzduší v Evropě snižovat, mimo jiné i pomocí předpisů. I přesto však lidé, kteří žijí v nejhustěji osídlených městech a regionech, stále trpí neduhy spojenými se špatnou kvalitou ovzduší. V některých z těchto oblastí lidé dýchají vzduch, u kterého množství částic, ozonu a oxidu dusičitého značně přesahuje povolené limity EU.

Je proto třeba podniknout další kroky. Téměř 80 % English Evropanů souhlasí s tím, že by EU měla navrhnout přísnější opatření k řešení této situace.

Evropská komise proto připravuje návrhy na řešení nedostatků v současných předpisech. V rámci tohoto přezkumu English Komise obdržela odpovědi ze dvou veřejných konzultací online. Druhá konzultace English skončila 4. března 2013 a její výsledky budou zveřejněny v nejbližší době.

Komise rovněž shromažďuje podněty z fóra v rámci letošního Zeleného týdne English v Bruselu. O způsobech, jak zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě, zde bude diskutovat okolo 3 000 vědců, podnikatelů, ochránců životního prostředí a státních úředníků. K účasti na fóru, které bude možno sledovat živě na internetu, se může zaregistrovat English kdokoli.

Diskuse o současném stavu kvality ovzduší a o následcích jeho znečišťování (např. předčasná úmrtí na rakovinu, kardiovaskulární onemocnění či onemocnění dýchacích cest) bude zahájena v úterý.

Účastníci budou projednávat hlavní zjištění probíhajícího přezkumu předpisů a některé zvažované možnosti. Navrhovaná řešení jsou v souladu s akčním programem Komise týkajícím se životního prostředí na období do roku 2020 English .

Akce bude pokračovat diskusí o způsobech účinného provádění předpisů EU, jejichž cílem je zlepšení kvality ovzduší a snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Účastníci zváží nejslibnější řešení, zdroje a dílčí cíle, které jsou navrženy tak, aby zlepšování kvality ovzduší v EU docílily udržitelným způsobem.

Komise plánuje předložit letos na podzim hotový balíček návrhů.

Přibližně 50 akcí English se rovněž koná mimo Brusel, včetně České republiky. V Ostravě se na Masarykově náměstí konal ve čtvrtek 16. května již třetí ročník Dne vzduchu – tentokrát s podtitulem Krotitelé vzduchu. Návštěvníci této akce mohli pomoci s čištěním ovzduší dvěma Krotitelům vzduchu, zacvičit si jógu, poslechnout si hudební vystoupení Martina Chodúra a Neo Chess Sunny RnR Bandu, navštívit OxyBox nebo podepsat dopis Evropským komisařům.

Další informace o politice EU v oblasti ochrany životního prostředí English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy