Sökväg

Klimatanpassning och katastrofberedskap - 18/04/2013

Plan som sprutar vatten över en skogsbrand © EU

En ny strategi ska samordna EU-ländernas åtgärder för att hantera samhällseffekterna av den globala uppvärmningen.

EU har lovat att minska sina utsläpp av växthusgaser. Men det räcker inte med att sätta upp mål English för att dämpa ökningen av jordens medeltemperatur.

Människors liv, hälsa, försörjningsmöjligheter och egendomar utsätts redan för risker på grund av allt fler extrema väderfenomen. Södra och centrala Europa drabbas allt oftare av värmeböljor, skogsbränder och torka, medan norra och nordöstra Europa väntas få mer problem med översvämningar och kusterosion.

Vissa länder har redan strategier för att hantera den globala uppvärmningens effekter. Andra har av olika skäl ännu inte börjat. Därför föreslår kommissionen en mer samordnad EU-strategi.

Det är klokt. Bristande beredskap i ett land eller en region kan leda till problem på andra håll. Följderna av översvämningar, erosion och skogsbränder är dessutom ofta gemensamma problem. EU:s strategi för klimatanpassning English inriktas därför på att

  • hjälpa länder och städer att ta fram klimatanpassningsplaner – genom bidrag och andra former av stöd
  • införa lämpliga åtgärder i EU:s program för kritiska ekonomiska sektorer, som jordbruk och fiske, och för regionala projekt – tanken är att göra infrastrukturen mer motståndskraftig och att uppmuntra privatpersoner, företag och länder att teckna försäkringar mot förluster till följd av katastrofer
  • främja forskning om de potentiella klimateffekterna och utveckla EU:s informationsnätverk om anpassning (Climate-Adapt English ).

De nationella planerna bör främja billiga, lokala lösningar som stöder ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Alternativet att inte göra någonting alls kan kosta EU:s ekonomi cirka 250 miljarder euro om året fram till 2050.

Försäkring mot katastrofer

Kommissionen håller samtidigt på att samla in synpunkter DeutschEnglishfrançais på om EU bör se till att det finns ett tillräckligt försäkringsskydd för förluster på grund av väderkatastrofer. Ett lands ekonomiska stabilitet kan hotas om det krävs offentliga medel för att hjälpa samhällen utan tillräcklig försäkring att återhämta sig från en svår katastrof.

Vad händer framöver?

Kommissionen kommer eventuellt att föreslå en EU-lag som kräver att länderna tar fram och genomför planer, om de nuvarande frivilliga åtgärderna inte gett resultat till 2017.

Läs mer om klimatanpassning English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar