Navigacijska pot

Podnebne spremembe: pripravljenost na naravne nesreče - 18/04/2013

Letalo gasi gozdni požar © EU

Strategija bo usklajevala ukrepe držav članic EU v zvezi z vplivi podnebnih sprememb na lokalne skupnosti.

Evropska unija se je zavezala, da bo zmanjšala emisije toplogrednih plinov, vendar samo določitev ciljev English za zaustavitev dviga povprečne temperature ne bo dovolj.

Zaradi čedalje pogostejših skrajnih vremenskih pojavov so ogrožena življenja ljudi, njihovo zdravje, preživetje in premoženje. Države južne in srednje Evrope se denimo čedalje večkrat spopadajo z vročinskimi valovi, gozdnimi požari in sušami. V severni in severovzhodni Evropi se pričakujejo pogostejše poplave in obalna erozija.

Nekatere države so že sprejele ukrepe za omilitev posledic globalnega segrevanja, druge se tega zaradi različnih razlogov še niso lotile. Evropska komisija zato predlaga bolj usklajen pristop na ravni EU.

Kar je razumljivo. Pomanjkanje ustrezne pripravljenosti v eni državi lahko povzroči težave v drugih. Posledice skrajnih vremenskih pojavov, kot so poplave, erozija in gozdni požari, pogosto prizadenejo več držav. Strategija EU English bo zlasti osredotočena na:

  • pomoč državam in mestom pri pripravi načrtov za prilagajanje na podnebne spremembe – s financiranjem in drugimi oblikami podpore;
  • vključevanje ustreznih ukrepov v programe EU za ogrožene gospodarske panoge, denimo kmetijstvo in ribištvo, in regionalne projekte. Gre za to, da se izboljša odpornost infrastrukture in spodbudi ljudi, podjetja in države, naj sklenejo zavarovanje za primer naravnih nesreč;
  • spodbujanje raziskav morebitnih posledic podnebnih sprememb in širjenje spletne informacijske mreže EU za prilagajanje podnebju (Climate-Adapt English ).

Države članice bodo z nacionalnimi načrti podprle nizkoproračunske rešitve na lokalni ravni za spodbujanje gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest. Če ne bi ukrepali, bi gospodarstvo EU do leta 2050 izgubilo približno 250 milijard evrov letno.

Zavarovanje pred nesrečami

Komisija želi tudi oceniti DeutschEnglishfrançais , ali bi bilo potrebno ukrepanje EU v zvezi z razpoložljivostjo primernega zavarovanja pred vremenskimi nesrečami. Država lahko ogrozi svojo finančno stabilnost, če skupnostim, ki jih je prizadela velika naravna nesreča in nimajo ustreznega zavarovalnega kritja, pomaga s proračunskimi sredstvi.

Kaj sledi

Evropska komisija bo preverila možnosti za pripravo zakonodajnega predloga EU, ki bo od držav članic zahteval, da pripravijo načrt ukrepov in njihovo izvedbo, če sedanji prostovoljni pristop do leta 2017 ne bo uspešen.

Več o prilagajanju na podnebne spremembe English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave